Laimėjimai ir pralaimėjimai vartotojų ir gamintojų

Konspektas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

TURINYS

1. Apsaugos užtikrinimo vertinimo laipsnis1
2. Išlaidos ir pelnas (nauda) naudojant muitus2
3. Laimėjimas (nauda) gamintojams ir vartotojams3
4. Naudos (pelno) ir nuostolio matavimas………………………………4.

1. Apsaugos užtikrinimo vertinimo laipsnis

Muitų įvedimas importuojamoms prekėms veda prie to, kad kainą didina ir šalyje esantys gamintojai. Šis rezultatas neretai yra pagrindinis valstybės tarifų politikos tikslas, kuris apsaugo valstybėje esančius gamintojus nuo žemų kainų, kurios susidaro esant konkurencijai su importuojamomis prekėmis. Įvedant praktinę prekybos politikos analizę, būtent muitų įvedimą importinėms prekėms, svarbu išsiaiškinti, kokią vidinę rinkos apsaugą realiai ji (valstybė) gali užtikrinti. Atsakymas į šį klausimą paprastai išreiškiamas procentiniu naujos kainos ir vyraujančios kainos santykiu, tačiau tik esant laisvos prekybos sąlygoms. Pavyzdžiui, muitas importuojamam cukrui gali padidinti jo kaina iki 45%, su tokiu reiškiniu buvo susidūrę Amerikos verslininkai.
Muito įvedimo atveju rinkos apsaugos užtikrinimo vertinimas gali pasirodyti vienareikšmiu: jeigu muitas sudaro mokestį už savo vertę, kuri yra proporcinga įvežamų prekei vertei, tai muito atlygis pats turi atitikti vidinės rinkos apsaugos užtikrinimo rodiklį; jeigu muitas yra specifinis, tai tarifo dydžio suskirstymas į gryną tarifo kainą duos mums muito vertės ekvivalentą.
Bet apskaičiuojant apsaugos priemones, užtikrinančius importo muitus, iškyla dvi problemas. Pirma, jeigu spėjimai apie valstybės – importuotojos mažumą pasirodo esą netikslūs, tai atskiro muito nustatymo rezultatas greičiau bus sumažintos eksporto kainos, negu padidintos kainos vidinėje rinkoje. Kartais tokios prekybines politikos įtaka užsienio eksportuotojų kainoms pasirodo esanti pakankamai reikšminga.
Antra, muito įvedimo efektas skirtingose prekių gamybos etapuose gali pasirodyti nevienodas. Tai galima pailiustruoti sekančiu paprastu pavyzdžiu.
Tarkim, kad automobilis pasaulio rinkoje parduodamas už 8 tūkst.dolerių ir kad detalių vertė, iš kurių jis surinktas, sudaro 6 tūkst. dolerių. Dabar sulyginkime dvi šalys: viena iš jų įvykdyti automobilių surinkimą, o kita, jau turinti surinkimo gamyklą, ruošiasi vystyti komplektų išleidimą.
Tam kad paaštrintų savo šalies automobilių industriją pirma šalis įveda 25% muitą įvežamiems jau gataviems automobiliams, tai leidžia šalies automobilių gamintojams padidinti kainą nuo 8 tūkst. dolerių iki 10 tūkst. dolerių. Tokiu būdu neteisinga sakyti, kad automobilių surinkėjai gauna tik 25% savo rinkos apsaugos. Iki muito įvedimo šios šalies...