Labai geras ekologijos

Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Geras referatas. Geras referatas.

ĮVADAS
Šiuo metu, žmonijai atsidūrus prie ekologinės katastrofos ribos, ekologija ir gamtosauga tapo vienomis iš aktualiausių mokslo atšakų. Dėl to vis dažniau įvairiuose šalyse yra iškeliamas klausimas apie dabartinės ekologinės būklės pagerinimo metodus. Taip pat yra kuriamos įvairios gamtosaugos organizacijos, kurių tikslas yra ekologinės krizės atsiradimo priežasčių atradimas ir jų eliminavimas. Nelieka nuošalyje ir ekologinės etikos svarba, nes žmogus yra neatsiejama gamtos dalis, ir jis turi laikytis tam tikrų gamtos etikos taisyklių. Žmonės yra protingiausios gyvybės Žemėje, ir jie yra įsipareigoję palaikyti tvarką Žemėje. Nagrinėdami ekologinę etiką ir susijusiuos su ją klausimus, mes įsigilinsime į gamtos grožio suvokimo priežastis, žmogaus auklėjimą (gamtosaugos atžvilgiu), gamtosaugos atsiradimą ir pačios ekologinės etikos svarbos priežastis. Šių klausimų nagrinėjimas bus paremtas „Ekologinė etika“ knygos autoriaus Česlovo Kalendos samprotavimais.

GAMTOS VERTĖ ŽMOGAUS EGZISTAVIME
1. Gamtos grožio suvokimas ir žmogaus auklėjimas
Žmogus, kaip jau sakyta anksčiau, yra neatsiejama gamtos dalis. Todėl netgi tie žmonės, kuriems gamta atrodo nesvarbi, pasąmonėje supranta jos svarbą, nes žmogus yra genetiškai susijęs su gamta. Tos svarbos supratimas yra gamtos grožio suvokimas. Tačiau dauguma žmonių jaučia tą grožį tik būdami emocingoje būsenoje arba aplinkoje. Ypač stiprus yra jaučiamas bioemocinis pradas, kuris yra būdingas vaikams, kurie jaučia gamtos artumą ir savo pasąmonėje iškelia gamtinius vaizdus. Tačiau suaugusiems žmonėms šiandien yra daugiau svarbi praktinė gamtos nauda. Jie naudoja materialines gamtos vertybes savo kasdieninėje veikloje. Toks žmogaus elgesys yra žinoma priimtinas, tačiau mes neturime užmiršti ir dvasinės kultūros auklėjimą.
Tęsiant šio klausimo aptarinėjimą derėtų paminėti apie žmogaus auklėjimo ypatumus. Pirma, žmogų negalima priversti mylėti ir gerbti gamtą. Toks vertimas gali ne tik atbauginti žmogų, bet ir atvirkščiai, nukreipti jį prieš gamtą. Žmogus turi pats suprasti gamtos reikšmę, o tam tik reikia suteikti jam reikalingas sąlygas. Antra, reikia įvairiais...