Kvantinės chemijos paruoštukė

Chemijos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Energijos kvantuotumas energija perduodama tam tikrais dydžiais,t.y.KVANTUOTA.
Mechaniniai modeliai:
*švytuoklė.Juda tam tikru dažniu. Jos atsilenkimo kampas priklauso kokia bus energija.Jei suteiksime per mažą energija jos paprasčiausiai gali nepriimti.
E=n*h*Ц
n-sveikas kvantinis skaičius 0,1,2…
h-plankto konstanta 6,63*10-34J*s
Jei yra judanti tai ši formulė apibrėžia kokią mažiausią energiją gali gauti arba atiduoti.
MAŽIAUSIAS KVANTAS, kurį energija gali atiduoti ar priimti yra plankto konstantos dydžio.
Elektronų judėjimas apie branduolį ~10-15s elektronas apsisuka apie branduolį.
Kvantuotumo pasireiškimas tuo didesnis, kuo didesnis dažnis.
Mikro dalelės yra kvantuotos.
KVANTINĖS DALELĖS- jonai, elektronai, energija kvantuota kvantai dideli.Mikro dalelių energija gali būti keičiama didelėmis dozėmis.
Atomų molekulių tiesiaeigis judesys yra nekvantuotas, nes dažnis lygus 0. Jis nekvantuotas.
Kvantai stebimi spektroskopais:
400UV®800IR®1mm(106)MB
l=c/Ц;Ц=c/l suriša bangos ilgį su dažniu.с=3*108m/s
1)Elektronų judėjimas atomuose pasireiškia UV spindulių judėjimu.
Būdingas elektronų judėjimas atomuose(l.greitas) l=400nm, Ц=7,5*1014s-1.~1000kJ/mol
2)Vibracinis judėjimas molekulėse.Jie yra stebimi IR spinduliuotėje. l=10000nm, Ц=3*1013s-1.Kad sužadintume molekulės vibraciją turime įdėti mažiausią energijos kiekį,t.y. ~25kJ/mol.
3)Molekulių...