Kultūros žurnalo koncepcija struktūra problematika bendradarbiai

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Referatas apie žurnalą. Referatas apie žurnalą.

Turinys:
1. Įvadas;
2. Žurnalo turinio nagrinėjimas;
3. Išvada;
4. Literatūros šaltiniai.

„Kultūra“ buvo mėnesinis mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalas. Pradėtas leisti Šiauliuose (ten leistas 1923 – 1929 metais). Vėliau (1930 – 1941 metais) „Kultūros“ bendrovės buvo leidžiamas Kaune. „Kultūros“ bendrovė buvo įregistruota Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamente 1920 metais. Ji turėjo rūpintis mūsų krašto švietimu. Tai darė organizuodama paskaitas (pvz.: 1924-1926 m. Vydūno paskaitas) ir, be abejo, pradėdama leisti žurnalą „Kultūra“.

Nagrinėjami žurnalo „Kultūra“ numeriai yra nuo 1930 iki 1940 metų. Tuomet jis buvo leidžiamas, „Kultūros švietimo draugijos“ Kaune. Pirmoji draugija buvo uždaryta po valstybės perversmo. Tuo metu taktiškaisiais redaktoriais buvo J. Galvydis (1928 – 1933 metai), K. Korsakas (1933 – 1941 metai). Tiražas tuomet siekė iki 2500 egzempliorių per mėnesį. Bendradarbiavo tuomet su „Kultūra“ K. Bielinis (visuomenės veikėjas, socialdemokratas, Jurgio Bielinio sūnus), V. Biržiška (visuomenės veikėjas, socialdemokratas, Mykolo Biržiškos brolis), V. Krėvė – Mickevičius (lietuvių literatūros klasikas, prozininkas), Mykolas Riomeris (Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, teisės profesorius) ir kiti asmenys.
Žurnale buvo nušviečiami įvairių mokslo sričių klausimai, spausdinami straipsniai iš Lietuvos ir kitų kraštų. Dažniausiai pačiame pirmame puslapyje spausdinamas straipsnis, kuriame aiškinamos valstybinės santvarkos, nagrinėjamos valstybinės, pasaulinės problemos.
Nors „Žurnalistikos enciklopedijoje“ rašoma, kad leidžiant „Kultūrą“ bendradarbiavo įvairių politinių orientacijų atstovai, tačiau labiausiai pastebimi socialistinės tematikos straipsniai. Pavyzdžiui, 1931 metų gruodžio mėnesio numeryje yra publikacija, pavadinta...