Krovinio vežimo organizavimas

 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

Kroviniu vezimo technologijos. Kroviniu vezimo technologijos. Kroviniu vezimo technologijos kursinis. Kroviniu vezimo technologijos kursinis. Kroviniu vezimo organizavimas. Kroviniu vezimo organizavimas. Krovinių gabenimo organizavimas. Krovinių gabenimo organizavimas.

[pic]

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS

TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA

VEŽIMŲ TECHNOLOGIJOS
KURSINIS PROJEKTAS

KROVINIO VEŽIMO ORGANIZAVIMAS

Darbą
atliko: VOV-1 gr.stud. D.Litvinavičius
Darbą
priėmė: doc. dr. D. Bazaras

VILNIUS, 2004
TURINYS

ĮVADAS
3
1. TEORINĖ – METODINĖ
DALIS
4
1. Transporto rūšies ir priemonės
parinkimas
4
2. Krovinio gabenimo maršrutų
parinkimas
4
3. Krovinio pakuotės
parinkimas
5
4. Krovinio gabenimo dokumentacija. Krovinio gabenimo teisinis
aspektas5
5. Darbo laiko sąnaudos pagrindiniame ir alternatyviame
maršrute6
6. Bendras krovinio pristatymo laikas pagrindiniame ir alternatyviame
maršrute7
1.7 Bendra krovinio pristatymo kaina pagrindiniame ir
alternatyviame maršrute9
1. PRAKTINĖ
DALIS
9
1. Transporto rūšies ir priemonės
parinkimas
9
2. Krovinio gabenimo maršrutų
parinkimas
10
3. Krovinio pakuotės
parinkimas
10
4. Krovinio gabenimo dokumentacija. Krovinio gabenimo teisinis
aspektas11
5. Darbo laiko sąnaudos pagrindiniame ir alternatyviame
maršrute14
6. Bendras krovinio pristatymo laikas pagrindiniame ir alternatyviame
maršrute14
2.7 Bendra krovinio pristatymo kaina pagrindiniame ir
alternatyviame maršrute.
Palyginamoji kaštų analizė
maršrutuose
14
3. IŠVADOS IR
SIŪLYMAI
17
4.
REZIUME
18
5.
SUMMARY
18
Literatūros
sąrašas
19

Priedai
20
Pagrindinis maršrutas
Alternatyvus maršrutas
CMR vaštaraštis
Mercedes – Benz 308D Sprinter techninės charakteristikos

ĮVADAS

Darbo tikslas – parengti tarptautinio pervežimo projektą.
Krovinio pakrovimo vieta – Druskininkai, Lietuva.
Krovinio iškrovimo vieta – Milanas, Italija.
Krovinys – stiklas.
Krovinio kiekis – 2 tonos.
Krovinio pristatymo laikas – iki 7 dienų.
Kursinio projekto uždaviniai:
1. Parinkti transporto rūšį ir transporto priemonę.
2. Parinkti pagrindinį ir alternatyvų krovinio gabenimo maršrutą.
3. Parinkti kroviniui tinkamą pakuotę.
4. Aprašyti reikiamą krovinio gabenimui dokumentaciją bei įvertinti
teisinį krovinio gabenimo aspektą.
5. Apskaičiuoti darbo laiko sąnaudas pagrindiniame ir alternatyviame
maršrute.
6. Apskaičiuoti bendrą krovinio pristatymo laiką pagrindiniame...