Krizių valdymas

 5
Microsoft Word 125 KB
16 puslapiai

Krizių valdymo modeliai. Kriziniu situaciju valdymas referatai. Krizių valdymo modeliai. Kriziniu situaciju valdymas referatai.

TURINYS

ĮVADAS 4
1. ĮMONĖS KRIZĖS SAMPRATA 6
2. ŠIUOLAIKINĖS ORGANIZACIJOS KRIZĖ 8
2.1. Krizinės situacijos apibrėžtis 8
2.2. Krizės priežasčių identifikavimas 8
2.3. Krizių eigos apibendrinimas 10
2.4. Krizės stadijų raiška 12
2.5. Krizės poveikis 13
3. KRIZIŲ VALDYMO MODELIAI 15
3.1. Apibendrintas krizių valdymo modelis 15
3.2. Pasyvusis krizių valdymo modelis 16
3.3. Aktyvusis krizių valdymų modelis 18
4. KRIZIŲ VADYBOS PRAKTINIAI SPRENDIMAI 20
4.1. Valstybinio lygmens antikrizinės sistemos 20
5. KRIZIŲ VALDYMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE 22
5.1. Ryšių su visuomene koncepcijos analizė 22
5.2. Krizių valdymas kaip viena iš ryšių su visuomene funkcijų 22
6. KRIZIŲ ĮVEIKIMO VARIANTAI 25
6.1. Įmonės pertvarka arba reorganizavimas 25
6.1.1. Nuostatos keitimas 25
6.1.2. Restruktūrizavimas 26
6.1.3. Pagyvinimas 26
6.1.4. Atnaujinimas 27
6.2. Juridiškai reglamentuotos krizių likvidavimo formos 28
IŠVADOS 30
LITERATŪRA 31

ĮVADAS

Kursinio darbo tikslas – trumpai apžvelgti veiklos krizės sampratą, krizių valdymo modelius, krizių įveikimo variantus.
Darbo uždaviniai: pateikti įmonės krizės veiklos sampratą, išanalizuoti krizės valdymo modelius, nustatyti krizių įveikimo variantus.
Metodika: norėdama pasiekti darbo tikslą, naudojausi įvairiais litertūros šaltiniais, kuriuose yra aptartas įmonės krizių valdymas.
Šiuolaikinės ekonominės veiklos erdvėje įmonės steigiamos siekti konkrečių tikslų. Keičiantis išorinėms ir vidinėms sąlygoms sukurtoji ūkinė sistema ima neatitikti naujų sąlygų, todėl ji turi keistis, nes antraip bus neefektyvi arba patirs krizę. Krizė – tai nestabilumo laikotarpis arba verslo situacija, kai bręsta esminiai pokyčiai lemiantys įmonės gyvybingumą. Šių pokyčių rezultatai gali būti ir neigiami, ir teigiami. Įprasta, kad išeities tikimybė yra 50% : 50%, tačiau šį santykį galima pakeisti sumaniu valdymu. Tas, kuris gali numatyti krizę (arba pokyčių momentą) savo versle, turi didesnę verslo tikimybės sėkmę negu tas, kurį krizė užklumpa netikėtai. Prieštaraujant įsigalėjusiai nuomonei galima teigti, kad krizė nebūtinai baigiasi nuosmukiu, ar bankrotu. Krizė versle gali būti nusakoma tam tikru rizikos laipsniu ir apibrėžtumu [4].
Šiuolaikinės organizacijos aplinka, joje vykstantys procesai labai sudėtingi ir daugiaplaniai. Štai tik keletas jų:
• Rinkos prisotinimas, reikalaujantis orientuotis į klientus;
• Demokratizavimas, griaunantis sienas ne tik Europoje, bet ir apskritai pasaulyje;
• Didėjanti konkurencija, susijusi su rinkos prisotinimu ir demokratizavimu;
•...