Krizių valdymas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Kriziu valdymo referatas. Kriziu valdymo referatas.

Įvadas
Strateginis planavimas, kaip disciplina buvo dėstoma ir nagrinėjama pastaruosius 40 metų. Ši palyginus nauja koncepcija buvo vyraujanti JAV korporacijų valdyme (menedžmente). Strateginis planavimas padėjo planuotojams prognozuoti ir išvengti įvairių problemų, esančių už jų kontroles ribų. Nepaisant to, visų galimu problemų nenumatysi. Todėl labai trūko kažkokios funkcijos tokiu problemų ir krizių menedžmentui. Strateginio planavimo literatūroje gausu prognostinių kreivių. Johnson ir Johnson Tylenol atvejis, ir Union Carbide tragedija Bhopal’e Indijoj yra tik pavyzdžiai periodiškai besikartojantys strateginio menedžmento literatūroje. Šių kompanijų veikimo kryptys krizių atveju, mums pateiktos kaip pavyzdys kaip elgtis panašiose situacijose.

Dabar jau aišku, kad dažniau kyla ne klausimas “ar” verslas susidurs su krizėmis, o klausimas “kada”, “kokio tipo”, ir “kiek pasiruošusi” kompanija kovoti su krize (Mittroff et.al., 1996).
Ar tai bus natūrali katastrofa, tokia kaip žemės drebėjimas, tornado ar potvynis, ar žmonių sukeltos nelaimės, kaip avarija, produkto sugadinimas, verslas neišvengiamai susidurs su problemomis.

Kosminė stotis MIR, surengė operacija Sovietų Sąjungoje 1986, turėjo labai ribotą biudžetą ir susidūrė su labai nenumatytomis problemomis, tačiau rado sprendimą. JAV skyrė 400 milijonų dolerių , tačiau MIR susidūrė su dar nenumatyta situacija 1997 birželį. Didžiulis prekinis laivas susidūrė su lėktuvu, ir sugadino MIR saulės panelius (panels), kas paveikė oro kondicionavimo ir apšvietimo sistemas. Tai buvo krizė. Taigi kyla klausimas ar jie galėjo numatyti tokias problemas?

Galima nubrėžti aiškią ribą tarp problemų analizės ir krizių valdymo. Problemų analizė, tai procesas apsaugantis valdymą, nuo iškylančių politinių, socialinių ir ekonominių grėsmių ir mobilizuojantis kompanijos išteklius (resursus) kovojant su jomis. Tuo tarpu krizė yra apibrėžiama, kaip bet koks neplanuotas įvykis galintis sukelti darbuotojų, klientų mirtį, nutraukti kažkokį planuotą procesą, padaryti žalą aplinkai ar sukelti grėsmę finansiniam pastovumui ar kompanijos įvaizdžiui.

Krizių valdymas yra apibrėžiamas kaip funkcijų ir procesų serija nustatanti, studijuojanti ir prognozuojanti krizes problemas (issues). Šiame darbe daroma prielaida, kad su krizėmis yra kovojama daug efektyviau jei kompanija yra pasiruošusi joms. Todėl darbas apžvelgs keletą krizių, kaip su jomis buvo susidorota ir ko galima iš to pasimokyti. Vėliau mes apžvelgsime krizių simptomus, ir galiausiai apsvarstysime krizių fazes (periodus) bei rekomenduojamus prevencijos ir intervencijos...