Kritinis mąstymas ir jo ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose

Referatas
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

Kritinio mąstymo ugdymo metodai. Kritinio mąstymo ugdymo metodai. Kritinio mĄstymo ugdymas lietuvių kalbos. Kritinio mĄstymo ugdymas lietuvių kalbos.KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
EDUKOLOGIJOS KATEDRA

KRITINIS MĄSTYMAS IR JO UGDYMAS
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE

Referatas

Darbą parengė

Gitana Stankienė
I k. 9 gr. studentė


Darbo vadovė
doc. dr. A.Zulumskytė

Klaipėda, 2003
TURINYS

ĮVADAS 3

1. KRITINIS MĄSTYMAS – KAS TAI? 3
1.1. VIETA TARP KITŲ MĄSTYMO ĮGŪDŽIŲ 3
1.2. KRITINIO MĄSTYMO POŽYMIAI 3
1.3. APIBRĖŽIMŲ ĮVAIROVĖ 4
2. KRITINIO MĄSTYMO UGDYMAS MOKYKLOJE 4
2.1. KRITINIO MĄSTYMO SVARBA ASMENS UGDYME 4
2.2. KRITINIO MĄSTYMO UGDYMO SCHEMA 5
2.3. PAMOKOS PLANAVIMAS IR MOKYMO METODŲ DERINIMAS 6
IŠVADOS 8
LITERATŪROS SĄRAŠAS 9

ĮVADAS

Visuose svarbiausiuose Lietuvos švietimo dokumentuose – Švietimo
koncepcijoje, Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose
akcentuojamas kūrybiškas mokymo ir mokymosi efektyvinimas, taikant naujus
mąstymo ir veiklos būdus, kurių pagrindinis bruožas – kritinio mąstymo
ugdymas. Šalies mokyklos reformuojamos, dalyvauja kritinio mąstymo ugdymo
projektuose, taikomi įvairūs mokymosi bendradarbiaujant metodai.
Šio darbo tikslas yra paanalizuoti pagrindinius kritinio mąstymo
apibrėžimus ir panagrinėti kritinio mąstymo ugdymo metodus bendrojo
lavinimo mokykloje.
Referate keliami tokie uždaviniai:
a) atskleisti kritinio mąstymo vietą tarp kitų mąstymo įgūdžių;
b) nurodyti tuos kritinio mąstymo požymius, kurie leidžia jį išskirti
iš bendro pažintinės veiklos srauto;
c) apibrėžti kritinio mąstymo svarbą asmens ugdyme;
d) paanalizuoti kritinio mąstymo ugdymo teorines idėjas bei principus.

1. KRITINIS MĄSTYMAS – KAS TAI?

1. VIETA TARP KITŲ MĄSTYMO ĮGŪDŽIŲ

Kritinis mąstymas – tai naujas, Lietuvoje, sistemiškai mažai tyrinėtas
edukologijos reiškinys. Nors žodis kritinis turi semantinį vertinimo
komponentą, kritinis mąstymas nėra tapatus kritiškumui ar kritikavimui, jis
nereiškia negatyvaus vertinimo ar kritikos. Pats terminas europinėje
edukologijoje vartojamas jau kelis dešimtmečius, Lietuvoje – daugiau nuo
1997 m., kai buvo pradėta įgyvendinti Atviros Lietuvos fondo švietimo
programa Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant (5, p. 126-131), bet
iki šiol vieningos sampratos, ką derėtų vadinti kritiniu mąstymu, nėra.
Tiek lietuviškoje, tiek užsienio edukologų literatūroje egzistuoja ne
vienas kritinio mąstymo apibrėžimas, bet rasti jį universalų – tinkantį ir
vidurinių mokyklų mokytojams, ir aukštųjų mokyklų dėstytojams, painu. Prieš
mėginimą apibūdinti...