Krepšinis

Sporto referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

Referatas apie krepsini. Referatas apie krepsini. Krepsinis referatas. Krepsinis referatas. Krepsinio istorija referatas. Krepsinio istorija referatas. Referatas krepsinis. Referatas krepsinis.

Turinys


Įvadas
1. Krepšinio istorija2
2. Lietuvos krepšinio lyga3
3. Lietuvos krepšinio federacijos istorija .5
4. Krepšinio statistika 6
5. Socialinių sąveikų įpatumai 7
6. Plėtros perspektyvos .8

Įvadas

Krepšinis Lietuvoje yra populiariausia sporto šaka. 2002 metais jau atšventėme 80-mečio jubiliejų. Buvo daug pergalių ir skaudžių pralai¬mėjimų. Iš jų mokytasi, daug dirbta, tobulėta. Pagaliau Lietuvos krepšinis pasiekė europinį ir pasaulinį lygį. Įspūdingiausius laimėjimus matėme XX amžiaus pabaigoje.
Sportas – socialinis reiškinys, neatsiejamas visuomenės kultūros dalis, nuoseklus ir nuolatinis fizinių ir dvasinių žmogaus galių plėtojimas, rengimas varžyboms ir dalyvavimas jose, siekiant geriausių sportinių rezultatų. Sportininkai ugdomi trenerio ir auklėtinio bendromis pastangomis. Tai labai svarbi nuostata treneriui ir sportininkui, kuriai įvykdyti reikia didžiulių trenerio fizinių ir dvasinių pastangų formuojant sportininko asmenybę ir jo techninį parengtumą. Ypač svarbus sportininko techninis parengtumas – judesių, veiksmų ir jų darinių visuma, atitinkanti sportininko individualias savybes ir padedanti įgyvendinti sportinės veiklos uždavinius.

1. Krepšinio istorija

Pirmieji krepšinio žingsniai Lietuvoje (1921—1926 m.). Į Lietuvą krepšinis atkeliavo turėdamas jau trisdešimties metų patirtį, pabuvojęs ir prigijęs Europoje, Pietų Amerikoje, Azijos žemyne. Jau tobulesnės buvo taisyklės, įranga, žaidimo technika. Įvairesnė darėsi taktika, kuriai įtakos turėjo kartais net paprasčiausi atsi¬tiktinumai.
1920 m. krepšinio rungtynės vyko mažoje salėje, kurios viduryje stovėjo kolona. Žaidėjas, varydamas ka¬muolį, atsitiktinai prabėgo taip arti kolonos, kad jį dengęs gynėjas atsi¬trenkė į ją, o žaidėjas, niekieno ne¬trukdomas, įmetė kamuolį į krepšį. Pastebėjus tai, imta naudoti tokia stovinčia užtvara aukštus, nejudrius partnerius, dažniausiai vidurio puolėjus, stovinčius prie baudos metimo linijos. Žaidžiantis komandoje aukštas žaidėjas taip` pavargo, kad nuėjęs at¬sistojo prie varžovų krepšio baudos metimo linijos nugara į krepšį. Tuo¬met vienas iš partnerių perdavė jam kamuolį, o kitas prabėgo taip arti aukštojo žaidėjo, kad jį dengęs gy¬nėjas „užkliuvo", o laisvas likęs puo¬lėjas gavo kamuolį ir įmetė jį į krepšį.Taip atsirado ir dabar labai populia¬ri pozicinio puolimo sistema su vienu vidurio puolėju.
Lietuvoje šio žaidimo, iš pradžių va¬dinamo basketbolu, krepšiasvydžiu, vėliau — krepšiniu, pirmieji žingsniai žengti 1921 m. rudenį, kai LFLS1 na¬riai pradėjo mokytis jį...