Kredito funkcijos

 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

Turinys
Turinys 1
1. Kredito funkcijos, sutarties elementai ir jo rūšys 3
1.1 Kredito funkcijos 3
1.2 Kredito sutarties elementai ir jo rūšys 3
2. Bankų kreditavimo sistema Lietuvoje 7
2.1 Verslo paskolos 7
2.2 Nekilnojamojo turto paskolos 10
2.3 Vartojimo paskolos (kreditai) 11
2.3.1 Vartojimo paskolos gavimo sąlygos Lietuvoje 13
2.4 Banko paskolų suteikimo bendroji tvarka Lietuvoje 14
3. Paskola būstui Lietuvoje tampa įprastu reiškiniu 15
4. Specializuotos paskolos studentams 18
Išvados 20
Naudota literatūra 21

Įvadas
Įmonė, verslininkas ar ūkininkas, norėdamas plėsti gamybinę veiklą, turi įsigyti reikiamus technologinius įrengimus, žemės ūkio mašinas ir kt. Turint pinigų, tai didelių rūpesčių nesukels - nusiperkama, kas kam reikalinga. Tačiau neturint pinigų reikia jų skolinti, už paskolinimą atsilyginti palūkanomis. Tada apskaičiuojama, kiek įdėjus pinigų padidės gamyba, o kartu ir pelnas, iš kurio bus galima atiduoti skolą ir palūkanas. Toks laikinas pinigų paskolinimas už tam tikrą atlyginimą vadinamas kreditu.
Kreditas - tai paskolos ir kitokie atidedamojo mokėjimo metodai, įgalinantys vartotojus ir firmas pirkti prekes ar paslaugas, žaliavas ir dalis.
Žodis kreditas kilęs iš lotynų kalbos žodžio credo - tikiu. Todėl kai kurie ekonomistai kreditu vadina pasitikėjimą, kurį pareiškia vienas asmuo, vadinamasis skolintojas, arba kreditorius, antram, vadinamajam skolininkui, arba debitoriui. Pasitikėjimas kredito sutartyse vaidina tam tikrą vaidmenį, tačiau šiandien kreditorius, duodamas kreditą skolininkui, vadovaujasi ne tiek subjektyviu pasitikėjimu, kad skolininkas galės grąžinti kreditą, kiek ekonominiais išskaičiavimais, kad skola jam bus grąžinta su nauda. [1]
Šiame darbe apžvelgsime kredito sampratą bei jo sandaros ypatumus. Taip pat apžvelgsime kredito rūšis bei jo gavimo galimybes Lietuvoje. Kreditų gavimo Lietuvoje galimybių apžvalgai panaudosim kelių bankų siūlomą kreditavimo sistemą.

1. Kredito funkcijos, sutarties elementai ir jo rūšys

1.1 Kredito funkcijos
Kreditas atspindi piniginius santykius, susijusius su įmonių, organizacijų ir gyventojų laisvų lėšų kaupimu ir teikimu grąžintumo sąlygomis.
Pagrindinės kredito funkcijos:
1. Perskirstomoji. Tai kreditinių išteklių formavimas ir jų panaudojimas paskolų forma;
2. Pakeičiamoji. Apyvartoje esantys grynieji pinigai pakeičiami kreditiniais pinigais, o atsiskaitymuose tarp įmonių grynieji pinigai pakeičiami atsiskaitymais negrynais pinigais, darant atitinkamus įrašus sąskaitose, esančiuose bankuose. Keičiant grynuosius pinigus kreditinėmis operacijomis sumažėja...