Kreditas

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Kreditas referatas. Kreditas referatas. Kreditas referatas. Kreditas referatas.

Eliza
7. KREDITO RIZIKA
· Įžanga
· Abejotini aktyvai
· Rizikos nustatymo kriterijai
· Skolininko būklė
· Paskolų grupavimas
· Specialieji atidėjimai

7.1. ĮŽANGA
Aktyvų ir pasyvų valdymo komitetas (APVK), valdydamas kredito riziką, veikia kitaip negu kreditų departamentai. Pagal aktyvų ir pasyvų valdymo technologiją jis analizuoja visą banko aktyvų ir pasyvų būklę bei galimą rizikos atsiradimą, o ne atskiros jų dalies situaciją. Savaime aišku, kad kredito projekto analizę, sutarčių parengimą, konkrečių sutarčių kontrolę ir pan. atlieka banko kreditų departamentas.
Aktyvų ir pasyvų valdymo komiteto tikslas - atlikti kreditų portfelio analizę atsižvelgiant į kaštų kainą. Visada reikia prisiminti, kad kalbėdami apie kreditų portfelį, paprastai turime omenyje pačią didžiausią banko aktyvų dalį.
APVK užduotis - analizuoti ir įvertinti visą kreditų portfelio riziką, galimus nuostolius bei parinkti pelno ir rizikos santykį. Labai rizikingas kreditų portfelis turės lemiamos reikšmės ir bankas taps nestabilus, nes kreditų dalis visoje aktyvų struktūroje dažnai labai didelė. Paprastai didesnę kreditų riziką gali prisiimti tie bankai, kurių stipresnės kapitalo pozicijos.
Kredito rizikos analizė nėra tokia paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Aišku, kad kredito gavėjas savo padėtį ir perspektyvas žino geriau, nei banko analitikas, kuris remiasi ataskaitomis, kitais formaliais dokumentais. Gali nepadėti ir trečiųjų šalių įvertinimai (auditorių ataskaitos, rinkos analitikų prognozės ir pan.), nes ateities požiūriu rezultatas visada išlieka nedeterminuotas. Čia kalbama tik apie objektyviąją reikalo pusę, tačiau egzistuoja ir subjektyvioji (sąmoningas neteisingos informacijos pateikimas, slėpimas ir pan.), ji taip pat labai reikšminga.
7.2. ABEJOTINI AKTYVAI
Finansinių įsipareigojimų nevykdymas padaro bankams nuostolių. Kai kreditas išduotas, toks sandėris banko atžvilgiu vadinamas neužbaigtu. Tik tuo atveju, jei kredito suma yra grąžinta ir sumokėtos visos palūkanos, laikoma, kad sandėris yra baigtas. Rizikos valdymo tikslas - įvertinti galimų nuostolių atsiradimą, numatyti jų dydį, pateikti informaciją banko vadovybei, kad būtų pagerinta susidariusi padėtis. Galimiems nuostoliams amortizuoti kuriami specialieji atidėjimai. Tai kartu ir būdas, kuriuo komercinių bankų veiklą gali kontroliuoti tiek priežiūros organai, tiek ir akcininkai, taip pat tai labai svarbi informacija investuotojams. APVK, atlikdamas kredito rizikos įvertinimą, analizuoja visus banko aktyvus, susijusius su kredito rizika. Lietuvoje vartojama abejotinų aktyvų sąvoka; abejotini aktyvai...