Kraitenes charakteristika

 5
Microsoft Word 148 KB
20 puslapiai

Charakteristika darbuotojui. Charakteristika i darba. Personalo charakteristika. Charakteristika darbuotojui. Charakteristika i darba. Personalo charakteristika.

TURINYS

SANTRAUKA 3
RESUME 4
ĮVADAS 5
1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 6
2. ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMO IR VALDYMO PROCESAS 8
3. PERSONALO POREIKIO PLANAVIMAS 11
3.1. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, jų įtaka planavimui 12
3.2. Darbuotojų verbavimas 16
3.3. Darbuotojų atranka 19
3.4. Socializacijos principai 26
3.5. Personalo ugdymo sistema 29
3.5.1. Pagrindiniai personalo ugdymo principai 30
3.5.2. Personalo ugdymo sistemos turinys 31
3.5.3. Personalo ugdymo strategija 32
3.5.4. Karjeros samprata ir organizavimo principai 36
3.6. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas 40
3.6.1. Kvalifikacijos kėlimo būtinybė 40
3.6.2. Kvalifikacijos kėlimo metodų įvairovė 45
3.6.3. Mokymasis kokybės būreliuose, sporto vadybos elementai, savarankiškas ir individualus mokymasis 46
3.7. Bendrieji personalo vertinimo principai 51
3.8. Darbo vietų vertinimas 54
3.9. Atleidimas iš darbo 57
IŠVADOS 59
PRIEDAI 60
LITERATŪROS SĄRAŠAS 61

SANTRAUKA

RESUME

ĮVADAS

Kad šiandieninėmis ekonomikos sąlygomis įmonė dirbtų pelningai, ji turi ne tik protingai naudoti žaliavas, konkuruoti dėl naujų rinkų bei ieškoti naujų pirkėjų, bet ir ieškoti aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Organizacijos veiklai įtaką daro išoriniai (spartus technikos, technologijos, kompiuterizavimo lygio, naujų gamybos ir valdymo metodų diegimas ir kt.) bei vidiniai aplinkos veiksniai. Vadovai, norėdami prisitaikyti prie aplinkos, privalo reaguoti į pokyčius. Nuo organizacijoje dirbančių žmonių didžia dalimi priklauso organizacijos sėkmė, todėl iškyla kvalifikuotų, profesionalių darbuotojų poreikis, kurį taip pat būtina numatyti, įvertinti ir planuoti.
Įvertinus darbuotojų poreikį, organizacijai iškyla kitas klausimas – kaip pasamdyti gerą darbuotoją? Personalo parinkimas – tai potencialių kandidatų rezervo sukūrimas, kandidatų įvertinimas ir geriausių atranka. Įmonė, norėdama parinkti darbuotoją į laisvą vietą, gali vykdyti tiek vidinę, tiek išorinę atranką. Sėkmingo darbuotojų parinkimo sąlyga – tinkamas atrankos būdų taikymas. Pagrindinis ir dažniausiai pasitelkiamas atrankos proceso etapas – pokalbis. Tik pokalbio metu galima sužinoti daugiau apie pareiškėją kaip apie individą.
Vienas iš svarbiausių faktorių, lemiančių organizacijos sėkmę, yra toje organizacijoje dirbantys žmonės. Todėl personalo darbo našumo didinimo problemos organizacijose yra labai svarbios. Šiuo metu pažangiais metodais dirbančios organizacijos darbuotojų atėjimui į darbą skiria ypatingą dėmesį. Darbuotojo atėjimas į naują darbovietę yra svarbus ir naujam darbuotojui, ir įmonei....