Kovinių filmų įtaka žmogui

Referatas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis
Televizijos poveikis žmogui ir apskritai kultūrai amžių sandūroje taip išaugo, kad jau tapo nebeįmanoma atskirti – ar visuomenė formuoja televiziją, ar televizija daro įtaką visuomenės formavimui? Kuo toliau, tuo labiau ima atrodyti, kad televizija, tenkindama net išrankiausio žiūrovo troškimus, tampa savarankiška ir akivaizdžią įtaką turinčia jėga.
Suprantama, troškimų yra pačių įvairiausių. Tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus atsipalaidavimo būdo, charakterio, gyvenamosios aplinkos ir t.t Pavyzdžiui, lietuviai (kaip, beje, ir kitų šalių šiandieniniai gyventojai) be informacinių, publicistinių laidų, loterijų ir meksikietiško jauko visuomet jaučia ginklų, sproginėjimų, specialiųjų efektų ir, be abejo, kraujo alkį. Šiandien filmas nebus populiarus, jei jame mafijos užsakymu niekas nesusprogdins kokio nors didelio laivo, neištaškys smegenų ar sulėtintai taip ir neparodys, kokiu įmantriausiu būdu „kietas vyrukas“suknežina banditui nosį. Taip. Šiandieninė televizija kuria ne tik grožio etaloną, bet formuoja gėrio ir blogio kriterijus. Pavyzdžiui, jei koks tamsaus gymio, atseit, “gerietis“ policininkas per tardymą primuša įtariamąjį vaikų tvirkintoją, tai jau galima daryti išvadą, jog visiškai gerai tokį niekšą primušti (nors tokį turbūt ir užmušti maža). Filmas po filmo, žiūrėk, moralė jau ir keičiasi. Žiūrovams, ypač jaunesnio amžiaus, atrodys...