Kova su skurdu ir darbo srities teisės

Referatas
 5
Microsoft Word 48 KB
4 puslapiai

Reikšminga yra pažvelgti į iššūkį sumažinimui ir galutiniam skurdo panaikinimui iniciatyvos, sukurti vyrams ir moterims žmoniškas darbo vietas, požiūriu. Toks požiūris padės sukaupti valdžios dėmesį, nuo vietinio iki globalinio lygio, socialinių partnerių ir atitinkamų visuomenės grupių į tai, kaip priversti, kad institucijos ir rinkos efektyviau tenkintų poreikius tų žmonių, kurie yra didžiausiame pavojuje atsidurti skurde.
Institucijos, rinkos ir vystymasis
Debatuose apie tai, kaip gaminti ir išlaikyti palankų skurstantiems augimą, vis daugiau dėmesio skyriama klausimui, kaip sukurti viešųjų ir privačiųjų institutų tinklus, kurie pagerintų decentralizuotų sprendimų priėmino mechanizmų, būdingų rinkoms, funkcionavimo lygį, taip pat mechanizmų, esančių vyriausybių ir draugijų dispozicijoje, skirtų, priemonių siekti ekonominius ir socialinius tikslus, koordinavimui. Taip pat vėl į susidomėjimo priekį siūlomas draugijų vaidmuo ar “socialinis kapitalas” ir sąlygos, kuriose įvairios susijungimų formos prisideda prie tam tikrų grupių, ypač skurstančiųjų, padėties pagerinimo, kaip ir prie visos ekonominės ir socialinės veiklos.
Tas faktas, kad skurdas vis dar egzistuoja dideliu mastu, liudija apie tai, kad daugelyje šalių institucijų veikla, įskaitant institucijas reguliuojančias darbo rinkas, lieka neefektyvi dideliam žmonių skaičiui. Problema yra ta, kad reikia įvesti formalias taisykles, kurios jungia savyje plačiai akceptuojamas vertybes ir besikeičiančias neformalias normas tam, kad sumažinti nesaugumo ir nepasitikėjimo laipsnį, kas padidintų rinkų funkcionavimo efektyvumą.
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) strategijoje, kaip užtikrinti žmonišką darbą, siūloma kompleksinė struktūra, kaip skatinti keitimąsi tarp įstaigų, pagrįstą universaliomis vertybėmis, kas gali suteikti valstybėms pagalbos darbo rinkos valdymo sistemos formavime siekiant sukurti vyrams ir moterims produktyvaus užimtumo galimybes laisvės, lygybės, saugumo ir žmogaus orumo gerbimo sąlygose. Tai – sudėtingas procesas ne paskiausiai dėl to, kad institucijos skirtos šiandienos problemų sprendimui yra pagrįstos praeityje nustatytais principais.
Svarbiausia TDO užduotis yra padėti narių grupėms spręsti dažnai ignoruojamas darbo rinkų valdymo srities problemas.
Teisės darbo srityje ir vystymasis
Svarbia ir tradicine TDO veiklos dalimi yra svarstymas ir nustatymas principų, kuriuos vyriausybė, darbdaviai ir darbuotojai gali išnaudoti formuojant darbo rinkos sistemas, turinčias teisingumo elementus.
Tiriant pasaulio šalių įstatymus ir praktikas darbo santykių srityje akivaizdžiai matomas yra TDO normų įtakos...