Kopijavimo mašina

 5
Microsoft Word 59 KB
5 puslapiai

Kopijavimo masinos. Kopijavimo masinos.

Turinys

Turinys 2
Įvadas 3
Kopijavimo aparatas 3
Matomas atspindys 3
Tikslaus atspindžio (atvaizdo) negalimumas 8
Santrauka 13
Literatūra 14

Įvadas

Modeliavimas yra efektyvus mokslinio tyrimo ir prognozavimo metodas. Plačiąja prasme modelis yra tam tikro objekto, proceso arba reiškinio analogas, išlaikantis mus dominančias originalo savybes ir charakteristikas, galintis tam tikromis sąlygomis pakeisti originalą. Tam pačiam objektui (procesui, reiškiniui) gali būti sukurta labai daug modelių. Pasirinkto modelio tipas priklauso nuo tikslo – kam kuriamas šis modelis, ir nuo to, kokiais metodais (būdais) pateikiama informacija apie modelio prototipą. Svarbu parinkti tokį modelį, kuris leistų suprasti modeliuojamo objekto esmines savybes, jo struktūrą, raidos dėsningumus ir sąveiką su aplinka.
Modeliavimas, kaip pažinimo įrankis, turi nemažai privalumų. Jis gali būti vienintelis tyrimo būdas, jei objektas yra nepasiekiamas erdvėje ar laike (pasinaudojant faktais ir taikant hipotezių bei analogijų metodą, galima sukurti tolimos praeities įvykių modelį), arba retai stebimas gamtoje ir yra trumpalaikis. Be to, bandymai su modeliais yra daug ekonomiškesni ir techniškai paprastesni, lyginant su bandymais, atliekamais su originalais. Modeliuojant galima kartoti eksperimentus, keisti jų sąlygas tyrinėtojo nuožiūra, kas ne visada yra įmanoma atliekant eksperimentus su originalu.

Kopijavimo aparatas

Matomas atspindys

1. piešinys vaizduoja elektrinio vaizdo susidarymą.
Būtų šiek tiek patogiau dirbti su funkcija u = -V, nei su elektriniu V potencialu. Mes taip pat pakeičiame paviršiaus skylės tankumo žymėjimą, įvardindami jį - vietoj  (o –0 vietoj 0, kai laikas t = 0). Tuomet 0 yra teigiamas.
Kad būtų paprasčiau, kraštutinius (ribinius)  lygius įvardinsime, kaip 0 ir 0. Dėmesį sutelksime į vieną “ląstelę”, kaip parodyta 7.1. piešinyje. Visa tai yra išreikšta nelygybe –a < x < a. Taip pat darome prielaidą, kad elektrinis vaizdas yra ryškus, t.y., kai  = 0 intervale -  x  , aprėpiančiame tamsiąją dokumento dalį, o  = 0 intervaluose –a < x < - ir  < x < a, aprėpiančiuose šviesiąją dokumento dalį. Tuo tarpu, kai  yra tik viena funkcija, kiekviena individuali funkcija apytiksliai atitinka tamsųjį ar šviesųjį dokumento plotą. 
Dabar, toliau tęsdami, apibūdinsime elektrinio vaizdo virtimą matomu atspindžiu. Tai pavyksta padaryti naudojant teigiamo krūvio cheminę medžiagą, vadinamą toneriu (ji panaši į sausą rašalą).

1 piešinys

Pirmiausia, toneris yra pernešamas...