Kontrolė ir jos skirstymas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

Turinys

Įvadas 2
1. Kontrolė 3
1.1. Strateginė kontrolė 4
1.2. Operatyvinė kontrolė 5
1.3. Valdymo kontrolė 5
2.Finansų kontrolės supratimas ir jos organizacija 6
3. Kontrolės proceso žingsniai 7
4. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai 8
5. Kontrolės sistema įmonėje 10
6. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas 11
Išvados 13
Literatūra 14

Įvadas

Kontrolė – procesas, užtikrinantis realios ir planuotos veiklos atitikimą. Iš tikro kontrolė įnoringesnė nei planavimas. Kontrolė padeda vadovams stebėti savo planavimo, organizavimo ir vadovavimo efektyvumą. Esminė kontrolės dalis – iškilus reikalui – imtis koregavimo veiksmų.
Organizacijos taiko kontrolės procedūras, kad užtikrintų patenkinamą pažangą, siekdamos tikslų, ir efektyviai naudotų savo išteklius. Kaikurios kompanijos gali labiau pasikliauti kontrolės procedūromis nei daugelis kitų dėl ciklinės rinkos ir mažo ribinio pelno, tačiau iš esmės visos organizacijos turi taikyti kontrolės procedūras.
Viena iš priežasčių, kodėl reikalinga kontrolė, yra ta, kad geriausi planai gali būti iškraipyti. Kontrolė taip pat padeda vadovams stebėti aplinkos pokyčius bei jų įtaką organizacijos pažangai. Įvertinus pastarųjų metų aplinkos pasikeitimų tempus, šis kontrolės aspektas pasidaro žymiai svarbesnis.
Referato tikslas aprašyti organizacijos kontrolę.
Uždaviniai:
1. Aprašyti kontrolę bei jos lygius;
2. Apibūdinti finansų kontrolę;
3. Aprašyti kontrolės proceso žingsnius;
4. Aprašyti efektyvios kontrolės prielaidas bei kriterijus;
5. Aprašyti kontrolės sistemą įmonėje.

1. Kontrolė

Kontrolė yra labai reikšminga ir sudėtinga vadybos funkcija. Kaip ir organizavimo funkcija, ji yra viską aprėpianti vadybos funkcija. Kiekvienas vadovas, nepaisant jo rango, privalo kontroliuoti, ir tai įeina į jo pareigas. Kontrolė yra pagrindinis vadybos elementas. Kontrolė lydi ir planavimą, ir organizavimą. Ji reikalinga tam, kad viskas būtų daroma pagal planus, įstatymus, įsakymus ir nutarimus. Jos tikslas yra pamatyti ir parodyti klaidas, siekiant jas ištaisyti ir vėliau jų nekartoti. Kontroliuoti reikia viską: žmones, medžiagas, įrenginius, veiksmus ir visą veiklą. Kontroliuoti reikia pradėti tuojau pat, kai suformuluoti tikslai, paskirstytos užduotys arba įkurta organizacija. Kiekviena organizacija siekia laiku pastebėti savo klaidas ir jas ištaisyti, kol nesužlugo užsibrėžti tikslai. Kontrolė skatina palaikyti viską, kas organizacijoje yra gero. Kontrolė duoda garantiją, kad organizacija pasieks savo tikslus. Veiksmingai kontrolei reikia dviejų dalykų:
ü...