Konspektai

Sovietmečiu lietuvos kultūros politika buvo labai centralizuota nebuvo jokių galimybių plėtotis demokratiškai kultūros savivaldai. Sovietinė kultūros politika buvo griežtai reglamentuota ir visose srityse persmelkta partijos ideologija. Vis dėlto lietuvos menininkai rado būdų per kūrybą išreikšti vidinę laisvę vertybes ir tautiškumą – ir sovietmečiu dalis literatūros kino ...
Politologija,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
. Verslo teisės sąvoka . Tai teisės šaka kurią sudaro sistema teisės normų reguliuojančius visuomeninius santykius atsirandančius iš jur . bei fiz . asm . veiklos kuria siekiama gauti pajamų ir pelno . Kas yra VT dalykas VT- tai turtiniai ir neturtiniai santykiai kylantys iš tos įmonių ir fizinių asmenų veiklos nukreiptos gauti pajamas . Apibūdinkite VT metodą ir pagr . jo ...
Vadyba,  Konspektai,  17 psl.
2011 06 25
I dalis. Pinigai. I tema. Pinigų teorija ir pinigų sistema. Pinigų samprata ir esmė. Istorikai politikai teisininkai filosofai - visi šie žmonės turėjo skirtinga požiūrį į pinigus. Ekonomistai daugiau domisi ne tiek idėjiniais kiek materialiais pinigų padariniais. A pinigai yra toks mainų įtraukis su kuriuo galima įsigyti bet kurių rinkos prekių. B pinigai visas prekes suveda ...
Ekonomika,  Konspektai,  35 psl.
2011 06 25
Pirmasis etapas atitinka i-ąją romano dalį - bandymų dienos. Joje sužinome kad liudas įstojo į seminariją dėl tėvų noro dėl baimės prarasti religinį tikėjimą ir dėl noro tarnauti lietuvai. Pirmom dienom seminarijoje jis uoliai atlikinėja pareigas stengiasi gerai mokytis būna paklusnus. Tačiau liudas pajunta kad šiam darbui jis neturi nei menkiausios dievo kibirkšties. Tai ...
Lietuvių kalba,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
Technologijų fakultetas. Inžinerijos katedra. Automobilių įrangos konspektas. V dalis. Aukštųjų neuniversitetinių studijų mašinų. Techninio eksploatavimo programai. Paruošė a. Dirmontas. Rietavas. Turinys. Pratarmė. Važiuoklė. Važiuoklės paskirtis jų tipai ir dalių konstrukcijos. Pakaba. Užpakalinių ratų pakaba. Amortizatoriai. Ratai ir padangos. Padangos. Važiuoklės ...
Mechanika,  Konspektai,  70 psl.
2011 06 25
Recenzija. Recenzija – viešai pristatomas ir krtitiškai įvertinantis naują kūrinį straipsnis. Pasirengimas rašyti. Atidžiai ir tiūkslingai perskaityti kūrinį pasižymėti reikšmingiausias vietas terminus neįprastus pasakymus pasibraukti tas vietas kurioms pritariate arba nepritariate. Pasižymėti kokias asociacijas kelia viena ar kita mintis. Išsirašyti citatų. Jeigu yra šios ...
Lietuvių kalba,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Konspektai,  39 psl.
2011 06 25
Tarptautinė viešoji teisė. Tt specifika. Paskirtis kaip ir nacionalinės teisės – reguliacinė reguliacinė funkcija – reguliuoti tarptautinius santykius. Santykių pobūdis. O nacionalinėje teisėje – vertikalūs subordinaciniai. O tarptautinėje teisėje – horizontalūs pars in parem imperium non habet – reguliuoja santykius tarp lygiaverčių subjektų. Kitokio lygmens ...
Teisė,  Konspektai,  35 psl.
2011 06 27
I. Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Te nagrinėja tarptaut ekonominių santykių teorinius pagrindus aktualiausias šiuolaikinės užsienio prekybos ir tarptaut finansų problemas ek bei polit tarpusavio sąveiką moderniajame pasaulyje. 7 dešimtm prasidėję pokyčiai sąlygojo susidomėjimą ek ir polit sričių tarpusavio sąveika ...
Ekonomika,  Konspektai,  37 psl.
2011 06 25
. Žemės teisės samprata . Žemės teisė – tai savarankiška Lietuvos privatinės teisės sistemos teisės šaka kuri reguliuoja žemės nuosavybės naudojimo ir valdymo bei apsaugos santykius nustato šių santykių subjektų teises pareigas atsakomybę ir žemės ginčų sprendimo tvarką . Žemės teisiniai santykiai . Literatūroje yra labai įvairiai apibūdinami teisiniai santykiai ir ...
Teisė,  Konspektai,  13 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. I skyrius. Bendrieji klausimai. Jurisdikcijos klausimai. Pripažinimo klausimai. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas. ?užsienio teisės? samprata. Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis. Tarptautinės privatinės teisės šaltiniai. Bendroji charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės ...
Teisė,  Konspektai,  85 psl.
2011 06 27
Prievolės sąvoka. Remdamiesi lietuvos respublikos civiliniu kodeksu prievolę mes apibrėžiame kaip teisinį santykįkurio viena šalis skolininkas privalo atlikti kitos šalies kreditoriui naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmoo kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininkokad šis įvykdytų savo pareigą. Lietuvoje sąvoka ?prievolė? yra vartojama ne ...
Teisė,  Konspektai,  7 psl.
2011 06 27
...
Medicina,  Konspektai,  71 psl.
2011 06 25
Šaltasis karas. Šaltasis karas – tai po ii pasaulinio karo kilusi įtampa tarp dviejų supervalstybių – ssrs ir jav tarp demokratinio ir socialistinio pasaulio. Šaltojo karo bruožai – ideologinė ir propagandinė kova ekonominis bei karinis rungtyniavimas tarp rytų ir vakarų karinių ir politinių blokų kūrimas. Šaltasis karas neperaugo į tikrą karą tačiau vyko lokaliniai ...
Istorija,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
A. Škėmos romano ?balta drobulė? 3 skyriaus ištraukos nuo žodžių ? norėčiau būti akmeniu? iki žodžių ?- oras malonus? analizė. A. Škėma – vienas iš įdomiausių 20a. Prozininkų ir novelistų. Jis kaip ir h. Radauskas į pasaulį žvelgia modernisto akimis nuodugniai gilinasi į žmogaus emocijas egzistenicją. Savo kūriniuose visiškai atsisako butinio kasdienybės vaizdavimo ...
Lietuvių kalba,  Konspektai,  11 psl.
2011 06 25