Konkurencijos analizė kelionių agentūroje

Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
3 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. KONKURENCIJOS ANALIZĖ 4
2. PROBLEMOS SPRENDIMAS 6
3. PASIŪLYMAI 7
IŠVADOS 8
LITERATŪROS SĄRAŠAS 9
PRIEDAS10

ĮVADAS

Šiuo metu konkurencija sutinkama visur. Konkurencijos sąvoka labai plati. Tačiau šį kartą dėmesys kreipiamas į turizmo agentūrą ir jos konkurentus.
PROBLEMA: Pardavimai vygdomi tik vienoje vietoje bei reklamos trūkumas.
TIKSLAS: Nustatyti kokiose dar rinkose kelionių agentūra galėtų siūlyti savo paslaugas.
Taigi, remiantis įvairia literatūra bei kelionių agentūros vadovo atsakymais į mūsų parengtos anketos klausimus stengsimės išspęsti iškeltą problemą.

1. KONKURENCIJOS ANALIZĖ

„Konkurentų galimybių analizė turi išsiaiškinti silpnąsias ir stipriąsias savybes. Tai lyginamoji analizė šiomis kryptimis:
• Gamybinio pajėgumo analizė, apimanti gamybos priemonių, darbo objektų ir darbo jėgos lygio tyrimą;
• Pardavimo galimybių analizė, apimanti konkurentų rinkos dydžio ir struktūros, paklausos tenkinimo, reklamos lygio, realizavimo būdų tyrimą;
• Aprūpinimo galimybių analizė, apimanti tiekimo šaltinių, plėtimo galimybių ir alternatyvų, transportavimo ir sandėliavimo pajėgumų tyrimą;
• Tyrimo ir plėtros galimybių analizė, apimanti produkto tobulinimo galimybių, patentų, mokslinio tiriamojo personalo skaičiaus ir kvalifikacijos, techninio aprūpinimo, naujų gaminių kūrimo įdirbių tyrimus;
• Finansinių galimybių analizė, apimanti konkurentų kapitalo struktūros, finansinio ir kreditinio pajėgumo tyrimą;
• Valdymo analizė, apimanti valdymo personalo galimybių, organizacinės valdymo struktūros, motivacijos ir skatinimo tyrimą.“ [4, 241 psl.].
Iš šių punktų mums aktualiausias antrasis, tai yra pardavimo galimybių analizė,nes stebėdami ir ieškodami galimų naujų vietų naujam filialui įkurti bei pardavimo apimčiai didinti visų pirma reikia įvertinti ir išanalizuoti konkurentų filialų vietas, konkurentų reklamos lygius ir panašiai. Taip pat pagal rinkos geografiją reikėtų nustatyti, kokios yra konkurentės. Taip jas suskirsčius būtų lengviau nustatyti didžiausius konkurentus.
„Rinkos geografijos...