Konkurencija jos modelis

Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS
UNIVERSITETAS

VERSLO EKONOMIKOS KATEDRA

EKONOMIKA

ATLIKO:
PRIĖMĖ: J.Vėlyvis


VILNIUS
2002
KONKURENCIJA, JOS MODELIS
IR EKONOMINIS EFEKTYVUMAS

Visos įmonės, kaip įmanydamos siekia kuo didesnio pelno. Tad kaip įmanydamos stengiasi plėsti savo veiklą, kurios gali būti apibūdinamos produkto apimties, kaštų, pelno kategorijomis.
Savaime suprantama, jog įmonė negalės veikti, jeigu jos vidutinės pajamos bus mažesnės už vidutinius kintamuosius kaštus. Jei ši sąlyga patenkinta, įmonė didins gamybos apimtį, jeigu pelningumas didės, arba mažins ją, jei pelningumas mažės.
Didėjant gamybos apimčiai, pelnas didės, kol ribinės pajamos bus didesnės už ribinius kaštus. Kiekviena parduota prekė padidins bendrąsias pajamas didesne suma, negu padidėjo bendrieji gamybos kaštai, susiję su tos ribinės prekės gamyba. Kai didėjantys ribiniai kaštai susilygina su ribinėmis pajamomis, būtina sustabdyti gamybos apimties augimą, nes kiekviena papildomai parduota prekė duos ribines pajamas, kurios padidina buvusias pajamas tokiu dydžiu, kaip kad ribiniai kaštai, susiję su prekės vieneto gamyba, padidina bendruosius kaštus. Taigi, skirtumas tarp bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų nebedidėja. Tas skirtumas vadinamas – pelnu
Visos aukščiau išvardintos taisyklės turi prasmę tik tada, kai žinomos prekių kainos, tokiu atveju galima nustatyti pajamas ir pelną.
Bendrovė, norėdama padidinti realizacijos apimtį, gali sumažinti savo materialinių gėrybių kainas. Tačiau ar kito įmonės nepaseks jos pavyzdžiu, to įmonė negali žinoti ir tuo labiau kontroliuoti kitų įmonių elgsenos. Įmonė gali tik stebėti rinkos paklausos kitimus.
Pagrindinės rinkos struktūros sudėtis: pardavėjų skaičius, produkto identiškumo laipsnis, įėjimo į rinką barjerų dydis, atskirų įmonių gamybos apimties lyginamasis svoris.
Esama kelių pagrindinių rinkos struktūrų ir organizavimo formų. Svarbiausias kriterijus analizuojant prekių rinką yra konkurencija, t.y. daug ar mažai yra pardavėjų šakoje. Galima skirti keturias pagrindines rinkos struktūras ir organizavimo formas:
1.)Tobula konkurencija
2.) Monopolija
3.) Oligopolija
Realybėje sunku rasti tobulos konkurencijas arba grynos monopolijos pavyzdžių. Tobulos konkurencijos rinka yra abstraktus modelis. Šio modelio nėra realybėje ir neturėtų būti pavyzdžiu krašto ekonomikai. Nors šis modelis paremtas realiomis rinkos funkcijomis, bet didelio abstraktumo dėka yra tik vien tyrimo priemonė, kurią labai patogu naudoti tiriant ekonominę tikrovę.

Tobulos konkurencijos rinkos aplinka apibūdinama...