Konfucianizmas

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Konfucianizmas referatas. Konfucianizmas referatas.

Kinų religija – unikali. Jos unikalumą iš dalies paaiškintume tuo, kad kinų religija yra vienintelė iš didžiųjų pasaulio religijų, kuri iš pradžių rutuliojosi izoliuotai, nepatirdama kitų didžiųjų pasaulio religijų įtakos. Konfucianizmas yra viena iš trijų didžiųjų Kinijos religijų, jau buvo įgavęs aiškius kontūrus, kai patyrė pirmą reikšmingesnį sąlytį su išoriniu pasauliu. Dėl šios priežasties kinų tikėjimas įgavo tokį pavidalą, kurio nepalyginsi su jokia kita pasaulio religija. Konfucianizmas nė kiek nepanašus nei į judaizmą, nei į krikščionybę, nei į islamą – monoteistines religijas, kurių centre – Dievas. Konfucianizmas, tarkime, išvis beveik nesvarsto, kokia Dievo prigimtis, kokios jo funkcijos. Dėl šios priežasties konfucianizmas dažnai netgi visai nelaikomas religija. Bet akivaizdu, kad konfucianizmas yra religija ir kad tai vyraujanti religinė tradicija Kinijos istorijoje.

Dangiškasis rūpestis
Dar prieš susiformuojant konfucianizmui, išryškėjo Šangų ir Čou religijų elementai ir suteikė joms gana aiškų pavidalą. Ir tai nė kiek nestebina, juk visos didingos civilizacijos pasirenka religiją, kuri, beje, ir suteikia joms išskirtinumą, pažymi jų ribas istorijoje.
Yra viena idėja, vienas kinų religijos bruožas, kurį istorijos raidoje viena iš kitos perėmė visos religinės sistemos, - tai dangiškojo rūpinimosi žmogumi idėja. Tiek rytų, tiek vakarų Čou religija persmeigta leitmotyvo, kad aukštasai Dangus pats rūpinasi žmonių gerove. Iš tikrųjų, sakoma, jog Dangus girdi ir mato, kaip girdi ir mato žmonės, taigi jis yra aktyviai rūpinantis žmonėmis.
Įsitikinimas, kad rūpinimas žmogumi yra viso kosmoso pagrindas, daro kinų religiją labai skirtingą nuo tokių religijų kaip judaizmas, krikščionybė, islamas, kur religinės sąmonės esmė yra baimės arba baimingos pagarbos prieš aukščiausiąjį galybės jausmas. Štai kodėl kinų religija visuomet kuo glaudžiausiai susijusi su etine nuostata. Tvirtas įsitikinimas, jog Dangus rūpinasi žmogumi ir veikia jo likimą, nuspalvina visą kinų žmogaus santykio su transcendentu bei kitais žmonėmis sampratą.


Filosofija ar religija ?
Kas tada pačių...