Konferencijos organizavimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 78 KB
9 puslapiai

Konferenciju organizavimas referatas. Konferenciju organizavimas referatas.

TURINYS

ĮŽANGA ……………………………………………………………………………………
1. KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ ………………………………………………
2. KONFERENCIJOS ,,NAUJO FERMENTINIO SŪRIO ,,GILIJA” PRISTATYMAS IR NAUJOVĖS PIENO PRAMONĖJĖ” ORGANIZAVIMAS
2.1. Konferencijos scenarijus …………………………………………………………
2.2. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija ………………………………….
3. FURŠETO ORGANIZAVIMAS ……………………………………………………
4. KONFERENCIJOS IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS ………………………
IŠVADOS …………………………………………………………………………………
LITERATŪRA …………………………………………………………………………….
PRIEDAI ………………………………………………………………………………… 3
4

6
7
8
9
10
12
13
14

ĮŽANGA
Šiuolaikinėje veikloje tinkamai organizuota konferencija yra geriausia pokalbio forma, kuri teikia dalyviams informaciją, pamokas, įvairius sprendimo variantus. Konferencijoje dalyviai turi galimybę dalyvauti pokalbyje, būti klausinėjamiems, išgirstiems ir būti pripažintiems. Konferencijos sąlygoja gerus tarpusavio santykius, kurie reikalingi norint užmegzti pažintis ir plėtoti draugystę. Konferencijos netgi gali padėti užkirsti kelią nesusipratimams, išsaugoti pasitikėjimą, skatinti atsakingumą ir kurti draugystės dvasią (V.Baršauskienė, 2002, p.114).
Didesnėje įmonėje nuolatiniam konferencijų organizavimui yra paskirtas konferencijų vadovas. Konferencijos vadovo tikslas grupės viduje yra pakreipti informacijos ir nuomonių keitimąsi taip, kad visi grupės nariai būtų supažindinti su platesnėmis žiniomis apie naujus pasiekimus, laimėjimus ir situacijas. Psichologiniu požiūriu gerai organizuota konferencija duoda gerų rezultatų.
Planuojant renginį vienas pagrindinių organizacinių darbų, nuo kurio priklauso konferencijos sėkmė, yra tinkamas pasiruošimas jai. Jis apima darbotvarkės ir dienotvarkės numatymą, vietos parinkimą, kvietimų išsiuntimą, svečių sutikimą, priėmimą, konferencijos dalyvių susodinimo patalpose tvarką ir kt.
Šio darbo tikslas gerai išnagrinėti svarbiausius konferencijos vadybos elementus ir juos panaudojant surengti konferencija tema „Naujo fermentinio sūrio „Gilija“ pristatymas ir naujovės pieno pramonėje“.
Darbas su iliustracijomis apima 29 puslapius. Panaudoti 6 literatūros šaltiniai.
1. KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ
„Naujo fermentinio sūrio...