Komunikacijos samprata

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Komunikacijos samprata referatas. Komunikacijos samprata referatas. Komunikacija samprata referatas. Komunikacija samprata referatas.

TURINYS

ĮVADAS 1
1.KOMUNIKACIJOS SAMPRATA 2
2. KOMUNIKACIJA GRUPĖSE 4
2.1 GRUPĖS SAMPRATA 4
2.2 GRUPIŲ RŪŠYS 4
3.KOMUNIKAVIMO GRUPĖSE VAIDMUO 6
4. KOMUNIKACIJOS YPATYBĖS GUPĖSE 7
IŠVADOS 8
LITERATŪRA 9

ĮVADAS

Žmogus gimsta ir patenka į grupę - žmonių bendruomenę, šeimą. Augdamas jis taipogi keliauja per gupes – darželį, mokyklą, būrelį, universitetą, darbovietę. Visas gyvenimo ratas sukasi grupėse, tai tokiose žmonių bendrijose, kurios sąmoningai ir kryptingai derina pastangas siekti tikslo.
Grupės egzistavimui, tarpusavio narių ryšiui palaikyti reikalinga komunikacija. Tai – tarpusavio sąveikos ir grupės funkcionavimo pagrindas. Jeigu žmonės negalės ar nesugebės pasikeisti informacija, aišku, jog jie negalės būti ir dirbti drauge, numatyti tikslus bei jų siekti. Iš to seka išvada, kad grupė ir komunikacija yra neatskiriami veiksniai: be bet kurios žmonių grupės nebus komunikacijos ir atvirkščiai – grupė negali egzistuoti be komunikacijos.
Šio darbo objektas: komunikacija, jos vaidmuo grupės bendradarbiavime.
Darbo tikslas: išanalizuoti komunikacijos sampratą, pateikti pagrindines jos sąvokas, aptarti komunikacijos reikšmę grupėje. Kadangi, bus kabama apie komunikaciją grupėse, tai reikalinga yra išanalizuoti grupės sampratą ir jos rūšis.
Metodai: darbe naudojama mokslinės literatūros analizė, internetinių duomenų analizė, analogai.

1.KOMUNIKACIJOS SAMPRATA

“Žmogus – tai visuomeniškas gyvūnas.“ Šio lakaus posakio autoriumi laikomas antikinės Graikijos mastytojas Aristotelis. „Visuomeniniu gyvenimo būdu pasižymi ir bezdžionės, skruzdėlės ir bitės. Taigi, žmonės šiuo požiūriu nėra išimtis. Tačiau poreikis bendrauti tarpusavyje be abejonės yra vienas būdingiausių žmonijos bruožų.“ ( KTU Bendravimo psichologija ). Bendravimo ir komunikacijos savokas L. Jovaiša (1993) apibrėžia kaip sinonimus. Jis teigia, kad komunikacija, tai tarpasmeninė veikla, keičiantis patirtimi žodiniais ir nežodiniais signalais, ši veikla vadinama bendravimu.
Taigi, kas tai yra komunikacija? Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti šio žodžio kilmę. Išvertus iš lotynų kalbos žodį komunikacija, communicatio reiškia pranešimą. Giminingas žodis common reiškia padaryti bendru. Taigi galima būtų teigti, kad komunikacija- tai bendravimas, keitimasis patirtimi, mintimis, išgyvenimais.
Galima rasti įvairiausių komunikacijos savokos apibūdinimų. Štai Dance (1970) savo darbe pateikė net 95 komunikacijos apibrėžimus. Anot jo komunikacija-tai bendravimas, keitimasis patirtimi, mintimis, išgyvenimais. Arba komunikacija – pasikeitimas prasme tarp...