Komunikacijos ir informacijos sąntykis ir apibrėžimai

Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Komunikacijos ir informacijos sąntykis ir apibrėžimai

Komunikacija yra toks žmogaus veiklos aspektas, kurį kiekvienas pripažįsta kaip vieną esmingiausių mūsų egzistencijai, tačiau ją gana sunku išskirti kaip tyrimų ir studijų objektą ar pateikti vieną jos apibrėžimą. Tradiciškai komunikacija priskiriama technikai (ryšiai, transportas, statyba); humanitariniu ir socialinių mokslų (hsm) kontekste komunikacija apibūdinama kaip “socialinė sąveika per pranešimus”, bendravimas, informacinė sąveika. Komunikacija kaip mokslo objektas yra pernelyg bendras, įvairus ir neartikuliuotas procesas. Jos pasireiškimas gerokai skiriasi priklausomai nuo konteksto, kuriame ji vyksta: dalyvių skaičiaus ir vaidmenų, komunikacijos kanalų ir priemonių, erdvės ir laiko, kultūrinės aplinkos, tikslų bei turinio.
Komunikacijos ir informacijos mokslai (KIM) kaip integrali savarankiška mokslų kryptis yra naujas reiškinys pasaulio ir Lietuvos mastu. KIM apima ir integruoja daugelio mokslų metodus. Ši kryptis jungia įvairias informacijos teorijas: ekonominę, socialinę, matematinę, techninę. Tolesnei informacijos mokslų raidai itin didelę reikšmę turėtų ne tikslieji, o kokybės metodai, kuriuose dominuotų prasminis parametras. Jie padėtų esmingiau siekti žinių, technologijų ir žmogaus vienybės. Reikia akcentuoti mokslinį įdirbį, pasiektą tuomet, kai KIM kaip savarankiškos mokslų krypties dar nebuvo, o atlikti dokumentinės ir masinės komunikacijos, informacinių procesų ir sistemų tyrimai mokslų klasifikacijos požiūriu buvo priskiriami istorijos, pedagogikos, psichologijos, sociologijos, technikos, ekonomikos, informatikos, t.y. ne tik humanitariniams ir socialiniams, bet ir technikos mokslams.
Atrodo, kad kova dėl “tikrųjų informacijos mokslų” ir netgi “mokslų motinos” titulo tarp informatikų ir hsm krypties informacijos tyrinėtojų jau išsėmė savo galimybes, nors dar vos prieš keletą metų buvo teigiama, kad informatikos disciplinos, kaip kompiuterių mokslo ir kompiuterių inžinerijos visumos samprata remiasi požiūriu, kad informatika susideda iš trijų aspektų: matematinio, gamtamokslinio ir inžinerinio. [] Pagrindinis klausimas, einantis per visą discipliną:...