Kompiuterinių sistemų ir interneto panaudojimas versle

 5
Microsoft Word 211 KB
29 puslapiai

TURINYS
ĮŽANGA 3
1. KOMPIUTERIAI 5
1.1. PAŽINKITE ŽAIDĖJUS AIKŠTELĖJE 5
1.2. GALINGA AR NEGALINGA SISTEMA? 6
1.3. ĮPRASTOS DALYS IR DETALĖS 7
1.4. OPERACINĖ SISTEMA 11
1.5. BIURO PRODUKTYVUMO PROGRAMINĖ ĮRANGA 11
1.1.1. Tekstų apdorojimas 11
1.1.2. Elektroninės lentelės / Duomenų bankai 12
1.1.3. Apskaita 12
1.1.4. Prezentacija 13
1.1.5. Kontaktų valdymas 13
1.1.6. Apsauga nuo virusų 14
1.1.7. Bylų atkūrimas 14
1.6. PERIFERINIAI ĮRENGINIAI 15
1.6.1. Spausdintuvai 15
1.1.2. Skeneriai 16
1.7. NEAPTARTI REIKMENYS 17
1.8. KUR PIRKTI? 19
1.9. KOMPIUTERIO MODERNIZAVIMAS 20
2. INTERNETAS 23
1.1. PRISIJUNGIMO PRIE INTERNETO NAUDA 23
1.2. INTERNETO SUPRATIMAS 23
1.3. GERI RYŠIAI 27
1.4. TINKLAS DIRBA 28
1.5. AR JUMS REIKALINGA SVETAINĖ? 29
1.6. PASISKELBIMAS INTERNETE 31
1.7. SVETAINĖS SUKŪRIMAS 32
1.1.1. Prekyba internete 34
1.1.2. Svetainės sukūrimas 36
1.8. SVETAINĖS LANKYTOJŲ PRITRAUKIMAS 37
1.9. LANKYTOJŲ IŠLAIKYMAS SVETAINĖJE 38
1.10. ŽODYNAS SU PAAIŠKINIMAIS 39
3. KOMPIUTERINĖS SISTEMOS IR INTERNETAS LIETUVOS VERSLE 41
IŠVADOS 46
LITERATŪRA 47

ĮŽANGA
XXI amžių pasaulis pasitiko didžiule informacinių technologijų pažanga. Žmonėms bendraujant per atstumą, ėmė vyrauti elektroninės ryšių priemonės, radikaliai išsprendusios nuotolio ir laiko problemą. Vis daugiau verslo organizacijų, nuo stambių korporacijų iki smulkių įmonių, neįsivaizduoja savo veiklos be kompiuterinių sistemų ir interneto.
Šio kursinio darbo tikslas – pabandyti apžvelgti kompiuterinių sistemų ir interneto panaudojimą kasdieninėje verslo aplinkoje išsivysčiusios ekonomikos šalyse ir Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
1. Iš anglų kalbos išversti du knygos skyrius: ,,Kompiuteriai” ir ,,Internetas”.
2. Apibūdinti kompiuterinių sistemų ir interneto panaudojimą verslui Lietuvoje.
Rašydama pirmąją kursinio darbo dalį, t.y. versdama abu skyrius iš anglų kalbos, naudojausi įvairiais anglų-lietuvių kalbų žodynais, anglų kalbos aiškinamaisiais žodynais, kompiuterinių terminų žodynais, taip pat konsultavausi su anglų kalbos ir informatikos specialistais. Pateikdama vertimą, patogumo dėlei sunumeravau stambiausius abiejų skyrių poskyrius.
Antrojoje darbo dalyje naudojausi informacija, pateikiama interneto svetainėse ir periodiniuose leidiniuose (dienraščiuose bei jų prieduose, skirtuose informacinėms technologijoms, specializuotuose žurnaluose). Šiuose leidiniuose radau ir statistinių duomenų apie naudojimąsi kompiuteriais ir internetu Lietuvoje, kurių nepateikia Lietuvos statistikos metraštis.

17 skyrius

1....