Kompiuteriniai tinklai2

Referatas
 5
Microsoft Word 83 KB
9 puslapiai

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija
Vytautas Mažeika 1PK

Kompiuteriniai tinklai

2004-05-12
Turinys
Kompiuteriniai tinklai 1
Peer-to-peer, vienodo rango tinklai 4
Server based, serveriniai tinklai 4
Kombinuoti tinklai 5
Linijinė (šinos) tipologija 6
Žvaigždės tipologija 7
Žiedinė tipologija 7
Topologijos parinkimas 8
Bevielė terpė, tinklų tipai 9
Vietiniai tinklai 9
Išplėstiniai vietiniai tinklai 10
Mobilūs tinklai 10
Slaptažodžiai 10
Individualių vartotojų teisės 11
Loginės duomenų struktūros 11
Vidinė failų struktūra 11
Failų vardai, katalogai 12
Loginė disko struktūra 12
Vardų plėtiniai 13
Kelias 13

Kompiuteriniai tinklai
Vartotojui, dirbančiam personaliniu kompiuteriu autonominėje aplinkoje su daugeliu dokumentų, nepatogu keistis informacija su kolegomis – tenka daug ką spausdinti arba kopijuoti informaciją į įvairiausias laikmenas. Sujungus bent du kompiuterius taip, kad jie tarpusavyje galėtų keistis informacija, gauname kompiuterių tinklą.
Iki kompiuterių tinklų atsiradimo informacija buvo keičiamasi įvairių laikmenų pagalba. Pavyzdžiui, duomenys būdavo įrašomi į diskelius, pastarieji nešami kitam vartotojui, kuris įkeldavo įrašytus duomenis į savo kompiuterį. Vadinasi, neturint tinklo, yra tik vienas kelias – persėsti prie to kompiuterio, prie kurio prijungtas reikalingas periferinis įtaisas arba kiekvienam vartotojui nusipirkti visą įvedimo ir išvedimo įrangos komplektą.
Pirmieji bandymai sukurti kompiuterių tinklą buvo kuklūs: jungė keliolika įstaigos PC ir vieną kitą spausdintuvą. Tinklo dydį ribojo tuometinė technologija, įskaitant kompiuterių skaičių (iki 30-ties) ir ryšio linijų ilgį (iki 185 m.). Dažniausiai tai būdavo vienos organizacijos kompiuteriai, išsidėstę viename pastate. Mažoms firmoms panaši kompiuterinių tinklų konfigūracija naudojama ir šiomis dienomis. Tokie tinklai vadinami vietiniai arba lokalūs kompiuterių tinklai (LAN, Local Area Network).
Stambių organizacijų, kurių raštinės išdėstytos didelėje teritorijoje, taip pat valstybiniams poreikiams tenkinti vietiniai kompiuterių tinklai sujungiami į stambesnes sistemas, naudojant tam tikras komunikacijų priemones. Tai didieji kompiuterių tinklai (WAN, Wide Area Network). Peraugę miestų ribas ir valstybių sienas bei kontinentus, didieji tinklai tampa pasauliniais arba globaliaisiais kompiuterių tinklais (GAN, Global Area Network). Literatūroje WAN ir GAN sąvokos dažnai vartojamos kaip sinonimai.
Tarpinę padėtį užima miestą ar fizinį regioną apimantys vietinių kompiuterių tinklų junginiai, naudojantys pasaulinių...