Komerciniai bankai ir ju veila Lietuvoje

 5
Microsoft Word 132 KB
17 puslapiai

Ab vb būsto kreditų ir obligacijų bankas. Ab vb būsto kreditų ir obligacijų bankas.

Santrauka
Bankai – finansų institucijos, kurios teikia kreditus ir kurioms visuomenė patiki savo pinigus. Bankai yra kredito įstaigos, kuriose žmonių santaupos ugdomos į stambų kapitalą. Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 Lietuvos banko licenciją turinčių bankų: AB bankas „Hansabankas“, AB bankas „NORD/LB Lietuva“, AB bankas „Snoras“, AB PAREX BANKAS, AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas, AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, AB Vilniaus bankas, UAB Sampo bankas, UAB Medicinos bankas. Lietuvos bankai dar neseniai susikūrė, mat Ūkio bankas, įkurtas 1989 birželį, yra pats seniausias privatus bankas Lietuvoje. Komercinių bankų kapitalą sudaro akcininkų pinigai. Vykdant tarptautinius atsiskaitymus, bankas privalo turėti savo sąskaitą kuriam nors kitos šalies banke. Sąskaitos savininkas informuojamas apie sąskaitos būklę SWIFT’O sistemos pagalba. Bankai atlieka atsiskaitymų, indėlių priėmimo/deponavimo ir kreditavimo funkcijas. Atsiskaitymai vyksta vekselių, indosamento, bankinio akcepto, akredityvų finansavimo pagalba. Lietuvoje banko mokėjimo kortelės atsirado prieš 10 metų. Banko kortelės gali būti individualios ir biznio (auksinės, sidabrinės, plastikinės). Kiek lėšų bus sukaupta šalies komercinių bankų sistemoje, priklauso nuo gyventojų pajamų dydžio. Bankų kreditai labai svarbūs ekonomikai, nes iš jų finansuojama pramonė, žemės ūkis, prekyba, statyba bei paslaugų sektorius. Lietuvos bankai gali turėti filialus, veikiančius banko vardu ir atliekantys kelias arba dalį jo operacijų.

Turinys
Santrauka 1 Turinys 2
Įvadas 3
1. Veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje 5
1.1. AB Bankas „Hansabankas“ 5
1.2. AB bankas „NORD/LB Lietuva“ 5
1.3. AB bankas „Snoras“ 5
1.4. AB PAREX BANKAS 5
1.5. AB Šiaulių bankas 5
1.6. AB Ūkio bankas 6
1.7. AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas 6
1.8. AB Vilniaus bankas 6
1.9. UAB Sampo bankas 6
1.10. UAB Medicinos bankas 6
2. Komercinių bankų tipai 6
3. Bankų veiklos konkurencinė aplinka 7
4. Tarpbankiniai atsiskaitymai 9
5. Bankų funkcijos 10
5.1. Atsiskaitymai 11
5.1.1. Vekseliai 11
5.1.2. Indosamento 12
5.1.3. Bankinis akceptas 12
5.1.4. Akredityvų finansavimas 13
5.2. Bankų mokėjimo kortelės 14
5.2.1. Kortelių tipai 14
5.3. Indėlių priėmimas 15
5.4. Kreditavimas 16
5.4.1. Kreditavimo reikšmė 16
5.4.2. Faktoringas 17
5.4.3. Forfeitingas 17
6. Komercinių bankų kontrolė 18
6.1. Banko organizavimas 18
6.2. Komercinių bankų veiklos kontrolė 19
Išvados 21
Literatūra 22Įvadas
Bankai (it. banco-stalas) – specialios ekonominės institucijos, telkiančios...