Komandinio darbo ypatumai uab atanoras kl įmonėje

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiai

Komandinio darbo kursinis. Komandinio darbo kursinis.

ĮV KOMANDINIO DARBO YPATUMAI UAB „ATANORAS KL“ ĮMONĖJE,
„BRODVĖJAUS PICA“
IVADAS

Organizacija gali efektyviai veikti ir siekti tikslų, tik subūrusi tobulai veikiančią komandą. Tačiau tai yra sudėtingas, išmanymo ir žinių reikalaujantis darbas. Komandinio darbo nauda pasireiškia tuo, kad įgyvendinus komandinį darbą, žymiai pagerėja produkcijos kokybė, darbinis aktyvumas, informacijos perdavimas. Komandų darbo rezultatai pralenkia tiek pavieniui dirbančių individų, tiek didelių organizacijos grupių darbo rezultatus.
Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos nepakanka.
Tačiau suburti efektyviai veikiančią komandą sudėtingas išmanymo ir žinių reikalaujantis darbas. Nepakanka vien suburti į grupę geriausius įmonės specialistus, tikintis, kad jie išspręs iškilusią problemą, nes kartais geras specialistas gali visiškai nepritapti prie komandos.
Temos naujumas ir aktualumas. Darbuotojų komandinis darbas įmonėje yra gyvybiškai svarbus kiekvienai organizacijai. Tai yra viena iš svarbiausių sąlygų, lemiančių įmonių augimą ir sėkmę.
Darbo objektas – komandinio darbo ypatumų tyrimas UAB „Atanoras KL“ picerijoje „Brodvejaus pica“.
Darbo tikslas – išanalizuoti apklaustųjų respondentų nuomonę apie komandinį darbą. Darbo uždaviniai:
1 Atskleisti literatūros šaltinių analizę komandinio darbo tema;
2. Apklausos organizavimas;
3. Išvados ir pasiūlymai.
Darbe naudoti metodai: mokslinės literatūros loginė analizė, apimanti teorinių teiginių palyginimą ir pritaikymą praktikoje. Siekiant išsiaiškinti, kokios komandinio darbo priemonės yra taikomos įmonėje, buvo atlikta picerijos darbuotojų apklausa.
Darbe padaryta išvada, kad įmonėje yra pakankamai reikiamų sričių ir kvalifikacijų darbuotojų, kurie parinkti taip, kad komanda iškeltus uždavinius atliktų kuo geriau. Vadovas turėtų nuoširdžiau domėtis darbuotojais kaip asmenybėmis, skatinti darbuotojų iniciatyvą, vertinti darbuotojų kūrybingumą, skatinti tarpusavio pasitikėjimą.
Apibendrinant įmonės tyrimų išvadas, galime teigti, kad ir vadovas, ir darbuotojai turi stengtis, kad komandinis darbas tenkintų abi puses.
1. TEORINIAI TYRIMO PAGRINDAI
1.1. Grupė

Grupė – tai žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai) (Barvydienė, 1998, p. 164). Lingren teigia, kad kai tarp dviejų ar daugiau žmonių užsimezga tam tikri santykiai,...