Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

Komandinio darbo kursinis. Komandinio darbo kursinis.

ANOTACIJA


Tinkamai organizuotas komandinis darbas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, sąlygojančių efektyvią organizacijos veiklą ir tikslų realizavimą. Referato temos aktualumą lemia tas faktas, jog dabartinės organizacijos Lietuvoje dar mažai dėmesio skiria komandiniam darbui ir jo efektyvinimui. Šiuolaikiniam verslui, siekiančiam efektyviai veikti įtemptos konkurencijos bei nuolatinės ir intensyvios plėtros sąlygomis, nebepakanka tradicinių struktūrų ir vertikalių hierarchijų. Pokyčiams organizacijose realizuoti yra vykdomi projektai, užduotys, kuriuos geriau įgyvendina komandos.
Referate apžvelgti komandinio darbo ypatumai ir jo reikalingumas. Referato temos aktualumas yra tai, kad dabartinės organizacijos Lietuvoje dar mažai dėmesio skiria komandiniam darbui ir jo efektyvinimui. Šiuolaikiniam verslui, siekiančiam efektyviai veikti įtemptos konkurencijos ir nuolatinės bei intensyvios plėtros sąlygomis, nebepakanka tradicinio struktūros ir vertikalios hierarchijos. Pokyčiai organizacijose realizuojami projektais, užduotimis, kurias geriau įgyvendina komandos. Darbo objektas yra komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis. Referato tikslas – atskleisti komandinio darbo ypatumus pokyčių sąlygomis panaudojant apklausos metodą. Darbo uždaviniai: 1) atskleisti komandinio darbo ir pokyčių sąvokas,ypatumus bei komandinio darbo ryšį su pokyčiais; 2) pagrįsti instrumentarijaus klausimų reikalingumą; 3) pateikti tyrimo rezultatų analizę ir instrumentarijų. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; anketinė apklausa.
Pagrindinės sąvokos: komandinis darbas, komanda.

TURINYS

Įvadas 4
1. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis 5
1.1 Komandų vystymosi etapai 5
1.1.1 Komandinis darbas ir jo nauda 5
1.1.2 Komandinis darbo pokyčių efektyvumas 8
1.1.3 Komandinio darbo ypatumai 8
2. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas 10
3. Tyrimas 14
3.1 Anketinė apklausa 14
3.2 Rezultatų pateikimas bei interpretacija 15
Išvados 25
Literatūra 26
Priedai 28

ĮVADAS

Organizacija gali efektyviai veikti ir siekti tikslų, tik subūrusi tobulai veikiančią komandą. Tačiau tai yra sudėtingas, išmanymo ir žinių reikalaujantis darbas. Komandinio darbo nauda pasireiškia tuo, kad, įgyvendinus komandinį darbą, žymiai pagerėja produkcijos kokybė, darbinis aktyvumas, informacijos perdavimas ir kita. Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos nepakanka. Į pagalbą organizacijų vadovai pasitelkia...