Kolpingo draugija

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

2

TURINYS

ĮVADAS3psl.
1.KOLPINGO DRAUGIJOS ISTORIJA
1.1.Draugijos įkūrėjas4psl.
1.2.Lietuvos Kolpingo draugija5psl.
1.3.Kolpingo draugija pasaulyje5psl.
2.KOLPINGO DRAUGIJOS BENDRUOMENĖ
2.1.Kolpingo draugija kaip tikinčiųjų bendruomenė6psl.
2.2.Kolpingo draugija kaip veiksni bendruomenė6psl.
2.3.Kolpingo draugija kaip švietimo bendruomenė7psl.
2.4.Kolpingo draugija kaip gyvenimo bendruomenė7psl.
3.KOLPINGO DRAUGIJOS STRUKTŪRA
3.1.Kolpingo šeima
3.2.Kolpingo jaunimas9psl.
4.NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS10psl.
5.KOLPINGO DRAUGIJOS PAGRINDAI10psl.
6.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI11psl.
7.LIETUVOS KOLPINGO DRAUGIJOS ĮSTATAI
7.1.Bendroji dalis12psl.
7.2.Draugijos tikslai, veiklos sritys12psl.
7.3.Draugijos narių teisės ir pareigos, narių priėmimas13psl.
7.4.Draugijos organai13psl.
7.5.Visuotinis šeimų atstovų susirinkimas14psl.
7.6.Kolpingo šeima14psl.
7.7.Vyskupijos šeimų atstovų susirinkimas14psl.
7.8.Draugijos jaunimo ir šeimos jaunimo visuotinis narių susirinkimas14psl.
7.9.Draugijos valdymo organai15psl.
7.10.Draugijos valdyba15psl.
7.11.Šeimos valdyba15psl.
7.12.Nacionalinis sekretorius15psl.
7.13.Informacijos, pranešimų pateikimo tvarka15psl.
7.14.Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka15psl.
7.15.Įstatų keitimo tvarka16psl.
7.16.Draugijos veiklos kontrolė16psl.
8.INFORMACIJA APIE DRAUGIJOS RENGINIUS 2004...