Kodel sutrinka klausa

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Referatas apie klausa. Referatas apie klausa.

PROJEKTINIS DARBAS

KODĖL SUTRINKA KLAUSA?

Darbą atliko 7c klasės mokinės
Rūta Rudokaitė ir Ieva Ciunytė

2007
Vilnius


Šio darbo tikslas:
Išanalizuoti klausos organus, jų sandarą ir sutrikimus.

ĮVADAS

Klausa – viena pagrindinių žmogaus jutimo funkcijų. Jos dėka mes galime orientuotis aplinkoje ir bendrauti su kitais žmonėmis. Svarbiausias klausos organas yra ausis. Ji priima garsus, kurie mus supančioje aplinkoje keičiasi kas akimirką, ir perduoda juos smegenims. Garsas - tai bet kokios medžiagos (oro, medžio, vandens ar kt.) vibravimas. Ausis visą laiką turi būti pasiruošusi priimti virpesius nuo pačio tyliausio lapų šlamėjimo iki pačios garsiausios automobilio sirenos.

AUSIES SANDARA IR ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

Sveikų žmonių ausis įprastomis sąlygomis suvokia garso virpesius nuo 16 iki 20 000 Hz. Tad ausis turi būti anatomiškai prisitaikiusi atlikti garso priėmimo ir perdavimo funkciją. Šį organą sudaro 3 dalys :

● Išorinė ausis
● Vidurinė ausis
● Vidinė ausis

Išorinė ausis
Garsus iš aplinkos priima išorinė ausis, kuri yra sudaryta iš ausies kaušelio ir išorinės klausomosios landos. Garsas pirmiausia pasiekia ausies kaušelį, kuris sukoncentruoja garsą. Po to garsas plinta išorine klausomąja landa (1) ir čia pakinta garso signalo intensyvumas. Ji taip pat apsaugo labai svarbią ausies dalį – ausies būgnelį (2), ploną lanksčią membraną, kuri suvirpa, kai ją pasiekia garso bangos.

Vidurinė ausis
Toliau garso bangos patenka į vidurinę ausį, kurią sudaro trys maži klausomieji kauliukai : plaktukas (3), priekalas (4) ir kilpa (5). Jie suformuoja jungtį tarp būgnelio ir vidinės ausies. Prieš garsui patenkant per prieangio langelį į vidinę ausį, kauliukai garso virpesius transformuoja į mažos amplitudės, bet didesnio slėgio perilimfos (vidinės ausies skysčio) virpesius.

Vidinė ausis
Vidinė ausis – sraigė, susideda iš kaulinio labirinto ir jame esančio plėvinio labirinto. Tarp jų lieka tarpas, pripildytas skaidraus bespalvio skysčio – perilimfos. Kai garso bangos praeina pro prieangio langelį (6), pradeda judėti perilimfa ir plaukuotosios ląstelės. Plaukuotosios ląstelės virpesius paverčia elektriniais impulsais , kurie klausos nervu (9) keliauja į smegenis. Smegenys analizuoja gautus elektrinius impulsus ir mes suprantame, kas buvo pasakyta.

GYVŪNŲ KLAUSA

Klausa gyvūnams labai svarbi. Ypač jautrią klausą turi gyvūnai, kuriuos medžioja plešrūnai. Klausos skirtymai priklauso nuo išorinės ausies,kuri veikia tarsi ruporas ir nukreipia...