Kodėl jaunuoliai vengia kalbėti taisyklingai

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Untitled

Panevėžio Juozo Miltinio vidurinė mokykla

X klasė

Marija Krasauskaitė

Kodėl šiuolaikinis jaunuolis nenori kalbėti taisyklingai?

Referatas

2009

Dar nemokėdami taisyklingai kalbėti savo gimtąja kalba, jaunuoliai gan stropiai mokosi anglų, vokiečių, rusų, ispanų ir kitų kalbų, o kalbėdami lietuviškai ne tik nemoka taisyklingai tarti elementarių žodžių, bet ir nestokoja barbarizmų iš užsienio kalbų. Kodėl jauni žmonės vengia stropiai mokytis savo gimtąją kalbą ir nenori kultūringai kalbėti? Ar kas nors tam daro įtaką ir kaip viską keičia? Sieksiu atskleisti pagrindines priežastis, kodėl taip vyksta ir ar tai yra vien mūsų, jaunimo, problema.

Tenka apgailestauti, kad lietuvių kalba šiandien praranda savo pozicijas, nes mokslo pasaulyje yra pripažįstama tik anglų kalba. Mūsų visuomenė priima ją kaip vertingesnę dėl subjektyvių priežasčių, tokių, kaip patogumas naudojantis kompiuteriu, mada. Dabar angliškas žargonas darosi tiesiog populiarus. Anglų kalba yra lyg šiuolaikinės kultūros simbolis, juk visi jauni žmonės žiūri MTV, visi populiariausi atlikėjai dainuoja angliškai, todėl nenorėdami atsilikti nuo šiuolaikinės kultūros jauni žmonės tiesiog priversti mokytis anglų kalbos. Be to, dauguma jaunuolių savo ateitį įsivaizduoja būtent užsienyje, kur vyrauja anglų kalba.

Pasipriešinti anglų kalbos plėtrai yra beveik neįmanoma. Juk neatsiskirsi nuo pasaulio, neuždrausi transliuoti užsienio kanalų, lankytis užsienyje ir neišversi visų dažniausiai vartojamų terminų į lietuvių kalbą. Net išvertus, yra didelė tikimybė, kad žodis neprigis. Kaip teigia Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys profesorius kalbininkas Antanas Pakerys, kalbininkai nėra pasiryžę būtinai su kirviu kapoti tarptautinius žodžius, jie išties juos įsileidžia, o jaunuoliams tik to ir tereikia. Vienas kitas leidimas...