Knygnesiai vargo mokykla

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Vargo mokykla knygnesiai. Lietuviskoji vargo mokykla. Knygnesiai lietuvoje. Slaptosios mokyklos. knygnesiai. Knygnesiai. vargo mokykla. Referatas vargo mokykla. Vargo mokyklos. Slaptosios mokyklos.

Vargo mokykla.Knygnešiai

1863-1864m.Lietuvoje numalšinusi sukilimą,Rusijos valdžia ėmėsi represijų.Buvo uždraustos lietuviškos mokyklos.Jų vietoje valdžia pradėjo steigti rusiškas.Mokytojais į jas skyrė asmenis, nemokančius lietuvių kalbos, neturinčius reikiamo išsilavinimo.

Tačiau žmonės nepasidavė. Beveik visoje lietuvoje ėmė steigtis slaptosios lietuviškos mokyklos, vadintos vargo mokyklomis. Už jų steigimą ir laikymą grėsė iki 3 mėnesių arešto arba bauda iki 300 rublių. Jose mokytojavo skaityti ir rašyti pramokę lietuviai. Slaptųjų mokyklų mokytojai buvo vadinami daraktoriais.Valstiečiai šias mokyklas bei daraktorius labai brangino ir saugojo nuo caro policijos ir žandarų.Įprasta slaptosios mokyklos patalpa-kaimo troba. Joje stovėdavo ilgas stalas su suolais, ant kurių susėsdavo vaikai. Saugumo sumetimais ant stalo padėdavo kokios nors medžiagos rankų darbams-plunksnų plėšymui, vilnų kedenimui, pakulų pančiams vyti. Reikiamų atsargų buvo parūpinta ir kieme: atseit vaikai pjauna , skaldo malkas. Pasirodžius įtartinam žmogui, jie išsilakstydavo arba pasislėpdavo. Kai kurie daraktoriai greitai ant pečių užsimesdavo elgetos krepšį, atsiklaupdavo ir melsdamiesi vaizduodavo išmaldos prašančius elgetas

Caro valdžia 1864 m. uždraudė ne tik lietuviškas mokyklas, bet ir lietuvišką spaudą. Buvo negalima spausdinti leidinių tradicinių...