Klasicizmas mene

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Referatas klasicizmo muzika. Klasicizmo epocha ( referatas ). Referatas klasicizmo muzika. Klasicizmo epocha ( referatas ).

Tema: Klasicizmas mene
Dorinė tema: „Žmogus yra gimęs laisvas“ (Ž. Ž. Ruso).
Tikslas: Supažindinti vaikus su klasicizmo epochos pagrindiniais bruožais bei meno raida. Gilinti laisvės – tiek asmeninės, tiek pilietinės – suvokimą bei troškimą.

Pamokos konspektas

Muzikos klausymas:
W. A. Mocartas. Uvertiura iš operos „Figaro vedybos“ (fragmentas).
Kokiu žodžiu galėtumėte apibūdinti skambančią muziką? (veržli, lengva, energinga, skambi, harmoninga) Tokiais žodžiais galėtume apibūdinti klasicizmo epochos meną.

Naujos medžiagos dėstymas:
Klasicizmas (lot. Classicus – pavyzdinis), kaip meno stilius susiformavo jau 17a. Prancūzijoje. Jis reiškėsi literatūroje, architektūroje, tapyboje, teatre, o nuo amžiaus antrosios pusės ir prancūzų muzikoje. 17a. Vėlesnis – nuo 18a. iki 19a. vid. šimtmetis dažnai vadinamas – Švietimo epocha. Racionalistinis klasicizmo kūrybos metodas buvo reakcija prieš baroką. Klasicizmo formavimuisi turėjo įtakos Renesanso tradicijos, padidėjęs domėjimasis antikos menu. Daugeliu atveju klasicizmas atitiko centralizuotos nacionalinės valstybės (absoliučios monarchijos) interesus, reiškė feodalinės visuomenės idealus ir estetinius poreikius. 18a. klasicizmas buvo susijęs su Švietimo ideologija, kova prieš klerikalizmą. Klasicizmo menininkai, sekdami antikinio meno pavyzdžiais, skelbė nacionalinės valstybės stiprinimo idėją, aukštino pilietinę pareigą, visuomeniškumą, propagavo proto kultą (R. Dekarto racionalistinės filosofijos įtaka), siekė idealios harmonijos, absoliutaus grožio, universalios tiesos, racionalaus tobulumo. Pastangos sukurti apibendrintą, logiškai išprotautą harmoningą idealą kreipė klasicistus į abstrakčią idealizaciją, atitrūkimą nuo tikrovės ir kasdienybės. Be to, juos varžė klasicizmo teoretikų nustatyti kanonai, griežta vadinamųjų aukštųjų ir žemųjų žanrų reglamentacija.

Didelės reikšmės klasicizmo estetikos atsiradimui turėjo tuometinė politinė ir ekonominė situacija. Iš amatininkiškos rankinės gamybos pereinama prie mašininės, ir 1771 metais atsiranda pirmasis fabrikas pasaulyje. Italijoje kyla nacionalinio išsivadavimo judėjimas – risordžimento, o Vokietijoje – nacionalinės kultūros sąjūdis „Audra ir veržimasis“.
18a. Europos visuomenės gyvenimui, kultūrai ir estetinėms pažiūroms didžiulę įtaką daro mokslo ir technikos raida. Matematika tampa profesija, o chemija, biologija, geologija – svarbiausiais gamtos mokslais. Keičiasi žmonių mąstymas: tai, kas iki tol buvo laikoma duota iš aukščiau, nesuvokiama ir nekintama, dabar analizuojama protu, suvokiama kaip tikrovė, kuri vystosi...