Klaidos vadybiškai struktūrizuojant statybos organizacijas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

VERSLO EKONOMIKA

Klaidos vadybiškai struktūrizuojant statybos organizacijas


Vilnius
2007

TURINYS

ĮVADAS 2
ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA 3
STATYBOS ĮMONIŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS 11
STATYBOS ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪROS KONFIGŪRACIJA 14
IŠVADOS 16
LITERATŪRA 17

ĮVADAS
Valdymo struktūra yra sudaroma sąmoningai tam, kad būtų lengviau nukreipti visų organizacijos narių pastangas bendrų tikslų linkme. Tos pastangos gali būti nukreiptos tik turint informaciją apie tai, ką šie nariai turi padaryti, kokie reikalavimai keliami jų darbo produktui ir kodėl jie turi tai daryti, kaip ir kokius jų poreikius tenkins organizacija, jei jie padarys tai, ko iš jų reikalauja vadovai (t.y. kaip jie bus skatinami arba motyvuojami dirbti).
"Organizacijos struktūrizavimas liečia užduočių ir. atsakomybės paskirstymą tarp žmonių, užduočių ir žmonių grupavimą į vienetus, vertikalių ir horizontalių informacijos srautų ir bendradarbiavimo santykių apibrėžimą bei koordinavimo darinius. Struktūrizavimo tikslas - suteikti daugiau ar mažiau stabilumo visos organizacijos efektyviam funkcionavimui, t.y. jos narių, išteklių ir vienetų funkcionavimui siekiant organizacijos tikslų."
Vadybinis organizacijos struktūrizavimas - sąmoningas organizacijos narių grupavimas įvairiuose jos struktūros elementuose siekiant rezultatyvios ir efektyvios organizacijos veiklos.
Didžiausia nauda, kurią duoda organizacijos struktūrizavimas, yra galimybė per palyginti trumpą laiką parengti pareigūnus, kurie tikrai galėtų atlikti iš jų reikalaujamas funkcijas, tuo tarpu kai senosios sistemos sąlygomis praeidavo metų metai bemokant žmones, kurie galų gale išmokdavo sąžiningai atlikti tik dalį savo pareigų.
Struktūra turi tikti bendram organizacijos planui ar strategijai, garantuoti, kad reikalingi dalykai būtų daromi, o nereikalingi vengiami. Struktūra turi palengvinti organizacijos technologiją - įrankių, įrengimų, technikų ir žinių panaudojimą organizacijos tikslams. Idealiai struktūra turi įgyvendinti ir kitus tikslus: ji turi sukurti darbus, kurie ne tik naudingi siekiant norimų organizacijos tikslų ir įvykdomi nariams, bet ir motyvuojantys jų veiklą. Struktūra turi nukreipti organizacijos narių dėmesį taip, kad organizacija būtų atitinkamai suderinta su aplinka ir įgalintų reikalingų energijos, žmonių, paslaugi}, produktų išteklių perdavimą tarp organizacijos ir platesnės visuomenės, kurios dalis ir ji pati yra. Tuo pat metu struktūra turi apsaugoti organizaciją nuo netinkamų tos aplinkos trukdymų, jei užduotys vykdomos ir tikslai pasiekiami. Šis sudėtingumas nulemia...