Kio statistikos pratybų uždaviniai

Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

ŪKIO STATISTIKOS PRATYBŲ UŽDAVINIAI

1. BENDRŲJŲ INDIKATORIŲ TYRIMAS

Darbo lentelė

Ekonominės veiklos rūšis 1996 m. 1997 m. 1998 m. 1999 m. 2000 m. Iš viso x¯i σi

155 Mažesnės kaip 50 l
talpyklos (kanistrai), tūkst.
86,0 92,0 86,0 73,0 100,0 437,0 87,4 78,2

192 Sofos, kušetės ir tachtos 18,8 25,4 31,3 35,7 42,7 153,9 30,8 67,8

89 Kostiumai ir ansambliai, tūkst. 344,0 397,0 674,0 733,0 689,0 2837,0 567,4 26503,4


28 Pomidorų kečiupas ir kiti
pomidorų padažai , tūkst. T
2,2 5,7 5,7 5,8 8,4 27,8 5,6 3,9n = 5
, , ,

Darbo lentelė

Metai 155 Mažesnės kaip 50 l talpyklos (kanistrai), tūkst. 192 Sofos, kušetės ir tachtos 89 Kostiumai ir ansambliai, tūkst. 28 Pomidorų kečiupas ir kiti pomidorų padažai , tūkst. T


(x1t - x`1) (x1t - x`1)² (x2t - x`2) (x2t - x`2)² (x3t - x`3) (x3t - x`3)² (x4t - x`4) (x4t - x`4)²
1996 m. -1,40 1,96 -11,98 143,52 -223,40 49907,56 -3,36 11,29
1997 m. 4,60 21,16 -5,38 28,94 -170,40 29036,16 0,14 0,02
1998 m. -1,40 1,96 0,52 0,27 106,60 11363,56 0,14 0,02
1999 m. -14,40 207,36 4,92 24,21 165,60 27423,36 0,24 0,06
2000 m. 12,60 158,76 11,92 142,09 121,60 14786,56 2,84 8,07
Suma x 391,20 x 339,03 x 132517,20 x 19,45

1.1. Duomenų standartizavimo metodas

1.1 lentelė

Standartizuoti nuokrypiai

Indikatoriai 1996 m. 1997 m. 1998 m. 1999 m. 2000 m.

155 Mažesnės kaip 50 l talpyklos (kanistrai), tūkst. 0,02 0,06 0,02 0,18 0,16

192 Sofos, kušetės ir tachtos 0,18 0,08 0,01 0,07 0,18

89 Kostiumai ir ansambliai, tūkst. 0,01 0,01 0,004 0,01 0,01

28 Pomidorų kečiupas ir kiti pomidorų padažai , tūkst. T 0,86 0,04 0,04 0,06 0,73

Iš viso 1,07 0,19 0,074 0,32 1,08
Vidurkiai 0,27 0,05 0,02 0,08 0,271.1 pav. Gamybos apimčių kitimas apskaičiuotas duomenų standartizavimo metodu

Gamybos apimtis apskaičiavus duomenų standartizavimo metodu galima daryti išvadą, kad gamybos apimtis nuo 1996 m. iki 2000 m. palaipsniui didėjo, išskyrus 1999 m., kai apimtis buvo sumažėjusi 0,01 punktu.
1.2 Daugiamačio vidurkio metodas

1.2 lentelė

Daugiamačiai vidurkiai

Indikatoriai 1996 m. 1997 m. 1998 m. 1999 m. 2000 m.

155 Mažesnės kaip 50 l talpyklos (kanistrai), tūkst. 0,9839817 1,052632 0,9839817 0,8352403 1,1441648

192 Sofos, kušetės ir tachtos 0,0311392 0,042071 0,0518435 0,0591314 0,0707258

89 Kostiumai ir ansambliai, tūkst. 0,600391 0,692893 1,1763474 1,2793214 1,2025272

28 Pomidorų kečiupas...