Kio raida

 5
Microsoft Word 236 KB
33 puslapiai

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

VERSLO EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

PASAULINIO ŪKIO RAIDOS ETAPAI IR BRUOŽAI

Referatas

KAUNAS 2003

TURINYS

Įvadas
1. ŪKIO RAIDA IKI ANTROJO PASAULINIO KARO
1.1. Valstybės ekonominio vaidmens pasikeitimas po
Pirmojo pasaulinio karo. Versalio taikos sutartis
1.2. Valstybė ir ekonomika Europoje 1919-1933 metais
1.3. Ekonominės JAV galios augimas tarpukario laikotarpiu
1.4. Ekonominis Vokietijos vystymasis tarpukariu
1.5. Anglijos ekonomika tarpukario laikotarpiu
1.6 Būdingiausi Prancūzijos ekonominio vystymosi bruožai
tarpukario laikotarpiu
1.7. Japonija tarpukario laikotarpiu
2. ŪKIO RAIDA PO ANTROJO PASAULINIO KARO
2.1. Valstybės, nacionalinės ekonomikos ir tarptautinės
situacijos pasikeitimas po Antrojo pasaulinio karo
2.2. JAV ūkis po Antrojo pasaulinio karo
2.3. Vokietijos ūkis po Antrojo pasaulinio karo
2.4. Prancūzijos ūkis po Antrojo pasaulinio karo
2.5. Didžiosios Britanijos ūkis po Antrojo pasaulinio karo
2.6. Japonijos ūkis po Antrojo pasaulinio karo
3. GLOBALIZACIJA XX AMŽIAUS PABAIGOJE
3.1. Nacionalinės valstybės tikslai
3.2. Išorinės institucijos arba išoriniai veikėjai
3.3. Nacionalinis konkurencingumas

Įvadas

Pasaulio šalys visada ieškojo ir ieško savo kelio, siekdamos aukštesnio gyvenimo lygio. Aišku, kad geriausias perspektyvas, siekiant šio tikslo, atveria rinkos ekonomika. Deja, tik pora dešimčių pasaulio valstybių iš tikrųjų klesti, kai tuo tarpu, dauguma šalių taip pat pasirinkusių rinkos ekonomikos kelią atsilieka nuo išsivysčiusiųjų. Akivaizdu, kad rinka imanentiškai neveda į gerovę, o tik suteikia šansą ją pasiekti. Šia prasme pasaulio ūkio raidos supratimas yra labai svarbus, nes leidžia iš daugelio šalių vystymosi variantų, įvertinant jų sėkmes ir nesėkmes, pasirinkti priimtiniausią. Studijuojant pasaulinę ūkio raidą, nesunku suvokti, kad pažanga dažniausiai pasiekiama tik didelėmis pastangomis. Pasaulio ūkio patirtis moko mus veikti racionaliai, padeda įžvelgti ir suformuluoti ilgalaikes vystymosi tendencijas.
Aptarsime atskirų šalių-Anglijos, Vokietijos, JAV, Prancūzijos, Japonijos ir kitų šalių, ūkio raidos kitimo stadijas. Būtent šios šalys apibrėžia ekonominio vystymosi prioritetus ir yra šiuolaikinės civilizacijos lyderės. /7 psl./

1. ŪKIO RAIDA IKI ANTROJO PASAULINIO KARO

1.1. Valstybės ekonominio vaidmens pasikeitimas po Pirmojo pasaulinio karo. Versalio taikos sutartis

Jau XIX amžiuje valstybė ir ekonomika tarpusavyje buvo glaudžiai susijusios. Valstybė, naudodama įstatymų...