Kinas Lietuvoje

Dailės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 123 KB
16 puslapiai

Kinas lietuvoje referatas. Kinas lietuvoje referatas.

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS
Istorijos fakultetas
Ekonomikos katedra

„Kinas Lietuvoje
(nuo atrakciono iki nacionalinio kino meno)“

Darbą atliko:
Ekonomikos ir verslo pagrindų
specialybės, stacionarinio skyriaus 2 kurso,
2 grupės studentė Aušra Skvarnavičiūtė

Darbą tikrino:
dr. K. Kaluinaitė

Vilnius, 2003

Turinys


Įžanga3 psl.
I dalis4 psl.
Kinas carinėje Lietuvoje (1896 — 1914)4 psl.
Didžiojo sukrėtimo metai (1914 — 1919)9 psl.
Didžiojo nebylio karalystėje (1919 — 1929)10 psl.
Garsinio kino pradžia (1929 — 1939)11 psl.
II dalis12 psl.
Nacionalinis kinas12 psl.
Vaidybinis kinas13 psl.
Antrasis garsinio kino dešimtmetis (1939 — 1949)14 psl.
Lietuviško kino meno pradžia (1949 — 1957)14 psl.
Faktai iš Lietuvos kino istorijos16 psl.
Lietuvos kino studija17 psl.
Lietuvos kinematografininkai18 psl.
Literatūra22 psl.
Įžanga

Niekas neginčija, kad kinas yra sudėtinė nacionalinės kultūros dalis. Kam reikalinga kultūros istorija ir kuo ji gali prisidėti prie bendro kultūros vystymosi, toks klausimas išprususiam žmogui nebekyla. Tai aksioma.
Ar žiūrėdami filmus dažnai pagalvojame, kada ir kaip kinas atsirado Lietuvoje? Kokį palikimą rado besikurianti nacionalinė nūdienė kinematografija? Sovietinė spauda akcentuodavo, kad tikroji lietuviško kino istorija prasidėjusi pokario metais.
Bet argi nebuvo jokio kino Lietuvoje anksčiau? Aišku, buvo. Tad, kur, kokioje šalyje, kokiuose pasaulio archyvuose ieškoti senų lietuviškų filmų? Ak, su kokiu įdomumu žiūrėtume tuos mirksinčius, dažniausiai bendrais planais nufilmuotus kadrus. Krūpčiojantys, kino projektorių subrūžinti, „lyjantys“, laiko išblukinti kino dokumentai, be abejo, sudomintų ne vien istorikus, menotyrininkus ar kino darbuotojus. Deja, laikas neišsaugojo pirmųjų lietuviškų kino kronikų, tūrinės animacijos (lėlių filmų) pradininko V. Starevičiaus Kaune sukurtų filmų. Beveik neišliko ir tarpukario Lietuvos kino operatorių darbų.
To meto Lietuvoje niekas nesirūpino kino dokumentika. Keliolika kartų praėjusios iš vieno ekrano į kitą juostos keliaudavo į klijų fabrikus. Vien tik 1936 m. 5 tūkst. m istorinės kino medžiagos už keliolika litų atiteko klijų...