Kelių transportas

Referatas
 5
Microsoft Word 58 KB
5 puslapiai

TURINYS
ĮVADAS 3
1. TRANSPORTO PRIEMONIŲ KLASIFIKAVIMAS IR KRITERIJAI 4
2. TRANSPORTAS LIETUVOJE 6
2.1. Geležinkelių transportas 7
2.2. Kelių transportas 9
2.3. Oro transportas 10
2.4. Krovinių krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste 11
IŠVADOS 14
LITERATŪROS SĄRAŠAS: 15

ĮVADAS

Lietuvai atgavus nepriklausomybę Lietuvos kelių transporto sistema buvo pertvarkoma. Didelis dėmesys buvo kreipiamas į krašto ūkio poreikių vežimams tenkinimą, vis plačiau taikant šiuolaikinius transporto valdymo logistinius metodus, pažangią techniką, technologiją, numatoma tolesnė Lietuvos ir ES šalių bendradarbiavimo galimybė, vienodinama teisinė bazė (tai buvo ir yra vienas iš svarbiausių Lietuvos transporto politikos prioritetų), techninis transporto priemonių bei infrastruktūros modernizavimas. Rengiama griežtesnė kontrolė užsiimant krovinių pervežimais, ypač užsienyje (ES šalyse). Numatyti ekologinių standartų taikymo principai, kontrolė ir ekologiniai prioritetai. Numatyta (reikia pažymėti, kad jau daug šioje srityje padaryta) rekonstruoti daugelį strateginių bei valstybinės reikšmės kelių, taip pat tranzitinių kelių.

Transportas nesukuria naujų produktų, naujų daiktų, o tik gabena produkciją, kurios sukurtos pramonėje ar žemės ūkyje. Transportas, gabendamas šią produkciją, atlieka materialinį procesą - šios produkcijos vietos pakeitimą, jos pristatymą vartotojui. Tai ir sudaro transporto, kaip materialinės gamybos šakos esmę. Produkto gamyba tik tada galutinai baigta, kai produktas yra pristatomas į vartojimo vietą - vartojimui arba tolesniam jo perdirbimui. Kelių transportas, gabendamas krovinius, toliau tęsia gamybos procesą paskirstymo srityje.

Šiame darbe mes trumpai apžvelgsime pagrindines transporto priemonių rūšis, bei jų klasifikavimo kriterijus, kokios transporto priemonės yra populiariausios. Taip pat išanalizuosime geležinkelių, automobilių, oro ir jūrų transporto padėtį Lietuvoje, t.y. kiek ir kokių krovinių jais buvo pervežta.

1. TRANSPORTO PRIEMONIŲ KLASIFIKAVIMAS IR KRITERIJAI

Transportas - tai sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis. Jo paskirtis - vežti keleivius ir krovinius bei teikti kitas transportavimo ir su tuo susijusias paslaugas.
Lietuvos Respublikoje yra šios transporto šakos: geležinkelio, automobilių, jūrų, vidaus vandenų, oro.

Geležinkelio transportui priklauso bendrojo naudojimo geležinkeliai, geležinkelių atšakos, riedmenys, ryšių signalizacijos, energetiniai įrengimai, stotys ir kiti inžineriniai statiniai, skirti tiesiogiai geležinkelio transportui...