Kelias į es

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 72 KB
8 puslapiai

Lietuvos kelias europos sajunga referatas. Lietuvos kelias europos sajunga referatas.


Europos Komisijos delegacija

Lietuvoje

Europos Komisijos delegacija Lietuvoje buvo įkurta 1996 m. kovo 1 d.
atsiliepiant į Lietuvos prašymą tapti Europos Sąjungos nare. Delegacijos
vadovas yra Michaelas Grahamas. Delegacija turi diplomatinės misijos
statusą ir atstovauja Europos Komisijai santykiuose su Lietuvos valdžia.
Delegacija koordinuoja savo veiklą su ES valstybių narių ambasadomis
Lietuvoje. Ji veikia kaip vienas pagrindinių bendradarbiavimo tarp
Komisijos būstinės Briuselyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanalų.
Delegacija perduoda oficialius pranešimus iš Briuselio Lietuvos
ministerijoms, stebi ir praneša Briuseliui apie politinę ir ekonominę
raidą, susijusią su Lietuvos būsimąja naryste ES. Delegacija prisideda prie
Komisijos atstovų vizitų į Lietuvą planavimo ir prireikus suteikia pagalbą
kitoms ES institucijoms.

Pagrindinė Delegacijos veikla
Europos Komisijos delegacija Lietuvoje


Europos Komisijos delegacija Lietuvoje buvo įkurta 1996 m. kovo 1 d.
atsiliepiant į Lietuvos prašymą tapti Europos Sąjungos nare. Delegacijos
vadovas yra Michaelas Grahamas. Delegacija turi diplomatinės misijos
statusą ir atstovauja Europos Komisijai santykiuose su Lietuvos valdžia.
Delegacija koordinuoja savo veiklą su ES valstybių narių ambasadomis
Lietuvoje. Ji veikia kaip vienas pagrindinių bendradarbiavimo tarp
Komisijos būstinės Briuselyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanalų.
Delegacija perduoda oficialius pranešimus iš Briuselio Lietuvos
ministerijoms, stebi ir praneša Briuseliui apie politinę ir ekonominę
raidą, susijusią su Lietuvos būsimąja naryste ES. Delegacija prisideda prie
Komisijos atstovų vizitų į Lietuvą planavimo ir prireikus suteikia pagalbą
kitoms ES institucijoms.

Pagrindiniai Delegacijos uždaviniai yra šie:

Prisidėti prie tinkamo įvairių pasirengimo narystei instrumentų
funkcionavimo, konkrečiai:
• derybų proceso: procesų stebėjimas ir pagalba Komisijai;
• Europos sutarties, kurią prižiūri Asociacijos taryba, Asociacijos
komitetas ir daugybė įvairių sektorių pakomitečių, besirūpinančių
prekyba ir kitais ekonominiais bei socialiniais santykių tarp ES ir
Lietuvos aspektais, įskaitant įstatymų atitiktį ir konkurencijos
politiką;
• Stojimo partnerystės, kurioje nurodyti pagrindiniai Lietuvos
prioritetai rengiantis narystei ES.
Užtikrinti tinkamą PHARE/ISPA programų įgyvendinimą, konkrečiai:
• suteikiant išankstinį pritarimą įvairiems veiksmams įgyvendinant
PHARE/ISPA projektus, dėl kurių susitaria Lietuva ir ES;
• tikrinant pirkimo procedūrų...