Kauno sūryne

 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Turinys

1. Biržų akcinės pieno bendrovės filialo “Kauno sūrinė” įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika……………………………………………………………………………………….1
1.1 Įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpiai ………………………….………………………………1
1.2 Organizacinė forma1
1.3 Svarbiausieji pasiekimai4
2. Ekonominiai santykiai……………………………5
2.1 Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai ………………………………….…………6
2.2 Išoriniai ryšiai su šalies ir užsienio partneriais……………………10
3.Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija………………………………13
3.1 Gamybinės ir komercinės veiklos kryptys…………………13
3.2 Specializacija15
4. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų naudojimo efektas ir efektyvumas………………16
4.1 Kapitalo sudėtis ir struktūra, apsirūrintumas kapitalu……………………………………………16
4.2 Darbo ištekliai ir apmokėjimas už darbą………………………………………………… ……20
4.3 Ekonominiai (gamybos) kaštai22
4.4 Bendroji ir prekinė produkcija23
4.5 Įplaukos, pelnas ir jų veiksniai24
4.6 Ūkinės veiklos efektyvumas25
5. Išvada26

5 pav.

Iš 5-o paveikslo matome, kad 1997 metais 49 procentų parduotos produkcijos sudarė eksportas, o 51 procentą – vidaus rinka.

6 pav.

Iš 6-o paveikslo matome, kad 1998 metais vidaus rinkoje buvo parduota produkcijos už 4621 tūkstančius litų, o eksportuota už 1334 tūkstančius litų.

7 pav.

Iš 7-o paveikslo matome, kad 1998 metais 22,4 procentus parduotos produkcijos sudarė eksportas, o 77,6 procentai produkcijos buvo parduoti vidaus rinkoje.

3.Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija

3.1. Gamybinės ir komercinės veiklos kryptys

Kad, apžvelgti BAPB filialo “Kauno sūriai” gamybinės veiklos kryptis, apžvelgsim kiek kokios produkcijos buvo pagaminta tiriamais metais.
3 lentelė
1996 metų gamyba pagal produkcijos rūšis
Pagaminta 1 9 9 6 M
tonomis 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Viso
Pieno miltai 35 21 48 34 50 69 52,1 73,6 58,2 68 40,99 36,68 586
Sūriai 4 2 4 7 10 11 17,6 29,6 31,4 20,59 8,289 5,468 151
Sviestas 36 16 32 19 31 59 47 67,5 65,8 50,71 40,15 34,84 498
Grietinė 18 19 20 22 24 32 28,6 19,6 15,9 11,37 11,64 14,81 236

Iš 3-ios lentelės duomenų matome, kad 1996 metais buvo daugiausiai pagaminta pieno miltų, net 586 tonos, mažiausiai sūrio – tik 151 tona. Tap pat dar buvo pagaminta grietinės – 236 tonos ir...