Kauno apskrities gimnazijos

Referatas
 5
Microsoft Word 100 KB
12 puslapiai

Pabaiga

Kauno apskrities gimnazijos

Kiekvienos tautos pamatas yra dvasinė kultūra, kurią laiko trys keltiniai akmenys: meilė Tėvynei, gimtosios kalbos puoselėjimas, pagarba senovei ir jos pripažinimas.
Šių vertybių puoselėtojai yra mokykla ir mokytojas, pagrindiniai ugdymo tikslai dėsniai – tiesos pažinimas, nes jos labiausiai trokšta jauna dvasia.
Tik mokykla ir mokytojas gali padėti įspėti tą didžiąją tiesos ir šviesos skleidimo mįslę – lietuviškąjį fenomeną – knygnešį.
1936 m. Kaune vykusiame Mokytojų suvažiavime Prezidentas Antanas Smetona mokytojus palygino su Šv. Jono vabalėliais, šviečiančiais tamsią vasaros naktį. ‘‘Mokytoja yra žiburys, yra šviesa, šviečianti toli ir visiems ir aplinkui. Mokytojas šiandien turi būti pačios kultūros darbininkas ir jos vadas. Kaip menininkai, ką gero sukūrę džiaugiasi, taip ir jūs džiaugsitės išugdę kilnių asmenybių, gėrėsitės, matydami kūnijantis jūsų idealą", sakė mūsų šalies Prezidentas.
Tarpukario Lietuvoje 1936 m. Kauno gubernijoje buvo 60 gimnazijų ir 29 progimnazijos. Iš jų 31 lietuvių valstybinė, 10 lietuvių privačių, 14 žydų privačių, 3 lenkų privačios, 1 vokiečių privati ir 1 rusų privati mokykla.
Primenama, jog prieš Pirmąjį pasaulinį karą 1913 m. Kauno gubernijoje buvo10 gimnazijų, iš jų 6 valstybinės ir 4 privačios. Juose dirbo 71,2 proc. Vyrų ir 28,8 proc. Moterų.
Artėjo amžių sankirta, o su juo kartu ir Lietuvos ėjimo į Baltijos kelią dešimtmetis, tas ėjimas, tas nepaprastas širdžių ir protų judėjimas išjudino ir gimnazijų atkūrimą.
Simboliška, kad per šį dešimtmetį gimnazijos statusą Kaune gavo 10 švietimo ir ugdymo įstaigų. Šiandien Kauno apskrityje ir 18 gimnazijų ir dar keletas mokyklų siekiančių šio statuso.
Prezidento Valdo Adamkaus metiniame pranešime (1999 m.) pasakytos mintys : "Laikas mūsų valstybei iškelti švietimą, kaip aukščiausią nacionalinį prioritetą. Ir šią nuostatą pagrįsti konkrečiais darbais, o ne vien rinkimų deklaracijomis", parodo mums jog Lietuvoje vis didesnis dėmesys yra skiriamas švietimui.
Nepamirškime vilties, turime tikėti.
Dėkoju tau mokytojau, už nepaprastą atkaklumą, už tylų esamos situacijos supratimą ir siekį nuolatos mokytis, tobulėti. Būk pagarbintas, drąsiai ženk į XXI amžių, vesdamas paskui save vaikus, šventai tikėk savo darbo prasmingumu, ugdant jauną asmenybę, nes tik šalia tavęs vaikas yra saugus.

Įvadas

Kaunas – vienas didžiausių Lietuvos miestų , todėl viena svarbiausių aktualijų jame yra švietimas. Lietuvos vyriausybė nuo senų laikų rūpinosi savo ateities – vaikų švietimu , dvasiniu...