Katų sistema

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
1 puslapis

Senovės Indijoje, slėpiningo Indo slėnio civilizacijoje maždaug apie 1500 m. pr. Kr. Indijos gyventojai susiskirstė į kastas, griežtai atsiribojusios viena nuo kitos. Jų kūrėju ir sumanytoju laikomas to meto aukščiausias indų dievas Brahma. Tikslios ir aiškios aplinkybės, kaip atsirado kastų sistema nėra žinomos, tik aišku, jog Brahma žmones suskirstė į kastas dėl to, kad ne visi gyventojai yra vienodi, vienodai kilmingi, skiriasi jų užimamos pareigos, socialinė padėtis, dėl to žmones, anot dievo, reikėjo atitinkamai surikiuoti, kad vyrautų harmonija ir tvarka. Kastų sistema atrodė šitaip.
Žyniai – buvo vadinami brahmanai. Kaip teigiama išlikusiuose to meto istorijos šaltiniuose, jie buvo sukurti iš Brahmos burnos ir priklausė aukščiausiajai kastai. Žyniai laikyti be galo įtakingais, nes nuo jų anuomet daug kas priklausė. Visą informaciją apie nepaprastus reiškinius, svarbius įvykius, darbus ir apie visą nežinomą žmonės klausdavo žynių. Pastarieji žmonių atžvilgiu buvo kone vaikščiojančiosios enciklopedijos, kurios niekada neklysta. Yra žinoma, jog žyniai skirtingai bendraudavo ir su kitų kastų asmenimis: vieni atsakinėdavo į žemiausių kastų žmonių klausimus, kiti bendraudavo tik su valdovais. Žyniai buvo anuomet daugiausiai privilegijų turintys asmenys, nes jie buvo informacijos šaltinis apie viską, t.y. jų žinios apėmė visas sritis: nuo magijos iki mokslų, dėl to jie laikyti...