Kate burke walsh i vaika orientuotu klasiu kurimas

Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
2 puslapiai

Si knyga yra tarsi supažindinimas su pradinių klasių programa ,,Gera pradžia’’. Joje yra tos programos pristatymas, jos tikslai, uždaviniai, įgyvendinimas ir tos programos ugdymo standartai. Tai tarsi ugdymas, atsižvelgiant į dvidešimt pirmą amžių, į naujus dabartinius vaikų poreikius. Tačiau tai nėra knyga skirta vien tik mokytojams dirbantiems pradinėse klasėse ir susijusiems su šia programa.Ši knyga yra siūloma visiems mokytojams, trokštantiems atsinaujinti, papildyti savo pedagoginį ,,arsenalą’’ naujomis idėjomis, sumanymais, netikėtais impulsais. Leidinyje pateikiama ugdymo kryptis – ir moderni, šiuolaikiška, atliepianti laisvėjančio, demokratėjančio pasaulio lūkesčius, ir sena kaip pasaulis, grįžta amžinomis žmoniškosiomis vertybėmis: besąlygiška pagarba asmeniui, jo unikalumui; tolerancija skirtingai nuomonei, vertinimui, pasaulėžiūrai; pasirinkimo, apsisprendimo, minties laisve ir t.t.
Ugdymo metodas, kuris skleidžiasi Lietuvos mokytojams siūlomoje knygoje, grindžiamas iškiliausiais pedagogikos bei psichologijos pasiekimais. Jo išraiškos – Europos pedagogikos klasikų Pestalozzi, Froebelo, Rousseau, taip pat šio amžiaus tyrinėtojų Piaget, Vygotskio, Dewey ir kitų darbai, jų filosofinės nuostatos.
Knygoje aprašoma ,,Geros pradžios’’ projekto diegiama metodologinė sistema, kuri yra labai atvira ir lanksti; ji nėra dogmatiška, neteikia išbaigtų tiesų ar receptų, nereikalauja siūlomų priemonių taikyti paraidžiui, besąlygiškai. Pagrindinė sistemos nuostata – kūrybiškumas, galimybių asmeninei iniciatyvai bei veiklai sudarymas. Ši programa atsižvelgia į vaikų intelektualines, socialines ir išsivystymo reikmes. Kiekvienai amžiaus grupei keliami tikslai skiriasi, tačiau atitinka bendrus vaikų raidos ypatumus. Pavyzdžiui, šešerių septynerių metų vaikų mokymasis orientuotas į žinių kaupimą socialinėje, emocinėje ir estetinėje srityse, todėl,...