Karštai rūkytų gaminių gamybos technologijos rekonstrukcija

 5
Microsoft Word 198 KB
28 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS5
1. ANALITINĖ DALIS 7
1.1. Pagrindiniai reikalavimai mėsos perdirbimo įmonėms, įrengimams ir personalui pagal ES reikalavimus 7
1.2. Mėsos produktų maistinė vertė 9
1.3. Mėsos ir dešrų kokybę lemiantys veiksniai 11
1.3.1. Mėsos sušaldymo įtaka jos produktų kokybei 11
1.3.2. Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų charakteristika 13
1.4. Mėsos gamybos technologijų ir apžvalga 14
1.41. Bendrovėje gaminamų mėsos gaminių asortimentas 14
1.4.2. Žaliavų ir receptūrinių komponentų RV taškų nustatymas, valdymo aprašas 15
1.4.3. Medžiaginiai skaičiavimai 21
1.4.4. Dešrų gamybos technologijų apžvalga 23
1.4.5. Produktų gamybos technologinė schema………………………………………… 26
2. PROJEKTINĖ DALIS 28
2.1. Technologinė produktų gamybos schema 28
2.2. Technologinių įrengimų parinkimas 29
2.3. Patalpų plotai 29
2.4.Technologinių įrengimų parametrų pagrindimas, įrenginių komplektacija……………….30
2.5. Gamybinių plotų paskaičiavimas, cecho projektavimas………………………………….32
2.6.Karštai rūkytų mėsos gaminių brandinimo kameros projektavimas 34
2.6.1. Brandinimo kameros šilumos balanso skaičiavimas, projektavimas ir šaldymo mašinos parinkimas 35
2.6.2 Garintuvo tvirtinimo elementų parinkimas42
3.REZULTATŲ VERTINIMAS 43
3.1. Gaminių kokybės vidinio audito sistema 43
3.2. Technologijos energetinis įvertinimas 44
3.3. Ekonominė projekto analizė 44
3.4. Technologijos saugumas ir poveikis aplinkai 47
3.5. Projekto realizavimo galimybės ir sąlygomis 49
3.6. Darbo sauga 50
IŠVADOS……………………………………………………………………………………53
LITERATŪRA……………….………………………………………………………………54
PRIEDAI…………………………………….…………………………………………………56

ĮVADAS

Mūsų šalyje mėsos pramonė yra viena iš geriausiai išvystytų maisto pramonės šakų. Didžiausią mėsos pramonės žaliavų šaltinį sudaro galvijai ir kiaulės, mažesnę dalį sudaro naminiai paukščiai, avys, triušiai.
Lietuvos mėsos pramonėje šiuo metu vyksta permainos. Vietoj didelių įmonių atsiranda daug nedidelių cechų, kuriuose dirba nedaug žmonių. Šiuose cechuose paprastai naudojama importinė įranga, kuri taupiai naudoja energetinius resursus.
Europos sąjungos ekspertų duomenimis Europos šiaurės vakarų šalyse vienas gyventojas per metus vidutiniškai suvartoja po 63,1 kg mėsos, iš jų galvijienos 19,9 kg, kiaulienos 35,2 kg, paukštienos 6,5 kg. Lietuvoje vienas gyventojas...