Karas ir taika

Religijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Taika referatas. Taika referatas.

Karas – ginkluotas susidūrimas tarp valstybių ar organizuotų visuomenės grupių vienoje valstybėje. Karai tarp valstybių kyla dėl teritorinių ginčų, ekonominių interesų, siekimo dominuoti, karinio prestižo, rasinių, ideologinių ir kitų priežasčių. Karu siekiama pakeisti esamą padėtį arba priversti kitą valstybę priimti kokį nors sprendimą. Karai tarp valstybių yra “autorizuojami”, tai yra juos skelbia aukščiausioji valstybės valdžia – monarchas, prezidentas ar krašto vadovybė. Valstybės viduje kylantis ginkluotas konfliktas tarp atskirų krašto dalių, visuomenės grupuočių, tarp vietinių gyventojų ir jų okupantu vadinamas sukilimu. Jis gali peraugti į pilietinį karą – didelį, ilgai trunkantį, vyriausybės nekontroliuojamą konfliktą. Karas dar gali būti gynybinis, puolamasis ir prevencinis. Pastaruoju siekiama sutrukdyti priešo pasirengimą pulti.

Karas tarptautinės teisės požiūriu

Iki 1920 m., tai yra iki Tautų Sąjungos įkūrimo, karas buvo laikomas teisėta konfliktų tarp valstybių sprendimo priemone. Buvo reikalaujama vieno dalyko – kad karas būtų teisingas (bellum justum), o apsispręsti dėl jo reikalingumo buvo paliekama pačiai valstybei.

Tautų Sąjungos statutas laidavo jos narių politinę nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Neutralumo, nesikišimo karinį konfliktą principas pakeistas bendrų veiksmų principu. Buvo pripažinta, kad karas ar karo grėsmė yra ne tik ginčo šalių, bet ir visos Tautų Sąjungos reikalas. Taikos palaikymas ir saugumas tapo pagrindiniais Tautų Sąjungos tikslais. Vietoj karo siūlomos ir remiamos taikios ginčų tarp valstybių sprendimų priemonės: tarpininkavimas, arbitražas, teismas, garantijos ir t.t. kad sustabdytų agresyvių valstybių karinius veiksmus, kitos valstybės gali imtis nekarinių sankcijų – diplomatinių ryšių, ūkinės paramos nutraukimo, prekybos su kariaujančiomis šalimis ribojimo ir panašiai.

1945 m. buvo įkurtos Jungtinės tautos. Vienas pagrindinių šios organizacijos tikslų yra taikos ir saugumo palaikymas. Iškilus karo tarp valstybių grėsmei, JT Saugumo Taryba gali pareikalauti nutraukti ugnį arba imtis kolektyvinių karinių veiksmų –...