Kapitalo skolinimosi galimybės Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

ĮVADAS

Paskutinių laikų ūkio plėtrai charakteringas yra vis didesnis kapitalo reikšmės įsigalėjimas. Iš antraeilio gamybos faktoriaus pirmykščiais laikais, kai pagrindinės reikšmės turėjo gamta ir darbas, kapitalas užima pirmaujančią vietą.
Kapitalo vaidmuo gamyboje ne visais laikais buvo vienodas, nors ir užėmė savarankišką vietą. Taigi dabar kapitalas gamyboje didėja ir įgyja vis svarbesnę, gal ir lemiamą reikšmę kuriant materialines vertybes. Pavyzdžiui, aukštas gamybos mechanizavimo ir automatizavimo lygis chemijos, tekstilės, trikotažo, masto, elektronikos ir kitose pramonės šakose. Pagaliau mažėja žmogaus rankų darbas žemės ūkyje. Ir čia didėja kapitalas gamybos priemonėse.
Nepakankamai sukaupusios kapitalo firmos, kurių kapitalo fondai yra nepajėgūs padengti einamųjų išlaidų, turi rasti būdų, kaip padidinti atitinkamus pagrindinius ir apyvartinius kapitalo fondus – antraip ji bankrutuos. Svarbu žinoti kapitalo skolinimosi galimybes, todėl ši tema yra labai aktuali.
Darbo tikslas: nustatyti kapitalo skolinimosi galimybes Lietuvoje.
Darbo uždaviniai: 1. Suformuluoti kapitalo apibrėžimą; 2. Nustatyti kapitalo skolinimosi galimybes Lietuvoje; 3. Sužinoti bankų paskolų išdavimo ribojimus; 3. Sužinoti galimas perspektyvas.

1. KAPITALAS

Paskutinių laikų ūkio plėtrai charakteringas
yra vis didesnis kapitalo reikšmės įsigalėjimas.
Iš antraeilio gamybos faktoriaus pirmykščiais laikais, kai pagrindinės
reikšmės turėjo gamta ir darbas, kapitalas užima pirmaujančią vietą.
PETRAS ŠALČIUS (1893 - 1958)


Kapitalo vaidmuo gamyboje ne visais laikais buvo vienodas, nors ir užėmė savarankišką vietą. Pavyzdžiui, senovės pasaulyje ir viduramžiais pramonės darbą atliko smulkūs amatininkai, šiandien viso ūkio priekyje - stambioji pramonė. Visam ūkiniam gyvenimui ypatingą reikšmę turi įvairios gamybos priemonės, kurios, kaip žinome, ekonomikos moksle apibūdinamos bendu kapitalo pavadinimu. Atsižvelgiant į tai, dabar, ypač pramonėje, pagrindinę reikšmę turi ne darbas, o kapitalas. Čia darbas mašininis, mechanizuotas, automatizuotas, o daugeliui atvejų žmogui tenka jų valdymo operacijos. Kai senovėje nebuvo mašininio darbo, žmogaus darbas turėjo lemiamą reikšmę. Taigi dabar kapitalas gamyboje didėja ir įgyja vis svarbesnę, gal ir lemiamą reikšmę kuriant materialines vertybes. Pavyzdžiui, aukštas gamybos mechanizavimo ir automatizavimo lygis chemijos, tekstilės, trikotažo, masto, elektronikos ir kitose pramonės šakose. Pagaliau mažėja žmogaus rankų darbas žemės ūkyje. Ir čia didėja kapitalas gamybos priemonėse.

1.1. Kaptalo samprata ir...