Kančia1

Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

TURINYS


TURINYS………………………………………………………………………………2
ĮVADAS……………………………………………………………………………….3
KENTĖJIMO PROBLEMA………………………………………………………………4
KAS YRA KENTĖJIMAS…………………………………….……………………………5
APIBENDRINIMAI……………………………………………………………………….8
LITERATŪRA…………………………………………………………………………9

ĮVADAS

Eidama gatve matau daug ir įvairių žmonių. Vieni sliūkina lėtai, kiti tiesiog lėkte pralekia… Taip, visą tai diktuoja pernelyg greitas gyvenimo tempas. Tačiau nesvarbu ar tu esi flegmatikas, ar cholerikas – ankščiau ar vėliau susidursi su kentėjimo problema. Daug kas gali paklausti kodėl su kančios problema, o ne su pavydu ar džiaugsmu (aišku šitos nuotaikos žmogų aplanko gan dažnai, tačiau šiandien aš kalbu apie kentėjimą). Juk negalima sakyti, kad kentėjimas žmogaus kelyje yra svarbesnis už džiaugsmą. Jei aš savo gyvenime daugiau dėmesio kreipčiau į kentėjimą, o ne į džiaugsmą, ar tai neliudytų, kad mano nuomonė yra beviltiška ir aš - nusivylusi gyvenimu.
Savo darbe pabandysiu atskleisti filosofinę kančios prasmę.

KENTĖJIMO PROBLEMA

Pažvelgus į tai, koks yra filosofijos problemos santykis su žmogaus gyvenimu, galima išskirti dvi problemų grupes.

1. problemos, kurios glūdi pačiame gyvenime, dar prieš tai, kai atsiranda filosofinė refleksija. Ši problema pasireiškia žmogaus gyvenime. Kažkada tėvai mus pradėjo, todėl mes turime gyventi. Gyvendamas žmogus neišvengiamai susiduria su problemomis ir sprendžia jas praktiškai vienokiu ar kitokiu būdu. Tai reiškia, kad pats gyvenimas priverčia pareikšti savo požiūrį į šią problemą ir elgtis tam tikru būdu tose situacijose, kurios iškelia ją aikštėn. Todėl aš manau, kad šios rūšies problemas galima vadinti organiškomis, arba gyvybinėmis: tai reikštų, kad problemos iškeltos ir suformuluotos paties gyvenimo.

2. erdvės laiko ir grožio...