Kampai

Analizė
 5
Microsoft Word 28 KB
1 puslapis

Apibrėžtinis apskritimas
Apskritimas, kuris eina per visas daugiakampio viršūnes, vadinamas apibrėžtiniu apskritimu, o daugiakampis vadinamas įbrėžtiniu daugiakampiu.

Apie kiekvieną trikampį galima apibrėžti vienintelį apskritimą. Iš to galima daryti išvadą, kad vienintelį apskritimą galima nubrėžti ir per bet kuriuos tris plokštumos taškus, nesančius vienoje tiesėje.
Apie trikampį apibrėžto apskritimo centras yra to trikampio kraštinių vidurio statmenų susikirtimo taškas.
Apskritimą apibrėžti galima tik apie tą keturkampį, kurio priešingųjų kampų suma lygi 180°.
Apie kiekvieną taisyklingąjį daugiakampį galima apibrėžti vienintelį apskritimą.
Apskritimo liestinė
Tiesė, turinti su apskritimu vieną bendrą tašką, vadinama apskritimo liestine.
Liestinės savybės:


• Liestinė yra statmena spinduliui, nubrėžtam į lietimosi tašką ( ).
• Per lietimosi tašką išvestas liestinės statmuo eina per apskritimo centrą.
• Iš bet kurio apskritimo išorėje esančio taško galima nubrėžti tik dvi skirtingas apskritimo liestines.
• Iš to paties plokštumos taško nubrėžtų apskritimo liestinių atkarpos (nuo taško, esančio apskritimo išorėje, iki lietimosi taškų) yra lygios (AC = BC).
Centrinis kampas


Centrinis kampas
Kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centre, o kraštinės kerta apskritimą, vadinamas centriniu...