Kalėdinių giesmių vakaro scenarijus programa

Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Pensionato salė papuošta ar- -16-
tėjančioms šv.Kalėdoms.Salės
kairiojoje pusėje stovi nedide-
lis stalas, uždengtas balta lini-
ne staltiese, po kuria - šienas.
Ant šio stalo sudėti pačių pen-
sionato gyventojų ruošti
Kūčių patiekalai.
Dešinėje salės pusėje prie šie-
nu apibarstyto pianino pasta- -
tyta nedidelė prakartėlė.Daug
kur kabo pensiono gyventojų
iš šiaudų padaryti paukšteliai,
širdelės, kitokie papuošimai.
Kai jau žiūrovai susirenka,
pianinu “ Tyli naktis” ima
skambinti praktikos studentė
Evelina Petrauskaitė.
Tebeskambant muzikai pro
salės duris įeina du pensionato
gyventojai vyrai, apsivilkę iš-
virkščiais kailiniais, susijuosę
rankšluosčiais, užsidėję aukštą
kailinę kepurę ir ant nugaros iš
pagalvės padarytą kuprą. Abu
seneliai pasiėmę po krepšį ir
šakotą lazdą.

1 SENELIS - KALĖDA : “ Aš Kalėda, atėjau iš ano krašto, kur miltų kalneliai, medaus
(artėdamas į salės vidurį) upeliai, alaus ežerėliai, saldainiais lija, baronkomis sninga”.


2 SENELIS - KALĖDA : “ Nešu skarbų pilną tarbą, laimę, derlių ir kitokį labą, prašau
(sekdamas 1 senelį ) dureles atidaryti ir į aną kraštą nevaryti”.

Į salę iš užkulisių įeina ren-
ginio vedančioji – praktikos
studentė Kristina Gerybaitė
ir pavadina senelius prisėsti
už anksčiau minėto stalo.

VEDANČIOJI: “ ….Tyliau, tyliau, naktie, dvelkimą švelnų
Nešk čia pro palmių miegančius lapus
Ir vėjas te nepūs čia nuo Libano kalno,
Ir ant Jordano te rasa lyg ryto bus.

Tyliau, tyliau giedokit, serafimai,
Ir žvaigždės jūs plazdenkite tyliau, -
Ir aš be atdūsio prie Jo, prie mano džiaugsmo rymau,
Kol rytmečio šviesi žara išauš.
-17-

Po nuodėmės Adomo ir po Kaino
Te savo sėklos pragaras daugiau nesės,
Tegul tyloj viena šventa naktis praeina.
Te Jis prieš pirmą savo žemės dieną pasilsės.

Tepailsės jo mažos kojos po kelionės,
Po tiekos amžių, tiek juodų sunkių dienų…
Nešaukit jūs, aukšti kalnai Ermono,
Mažos širdies nežadinkit iš...