Kainų politika ir kainodara komercinėje įmonėje

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 144 KB
19 puslapiai

Imones kainu politika referatas. Kainų politikos esme. Kainu politikos esme ir reiksme. Imones kainu politika referatas. Kainų politikos esme. Kainu politikos esme ir reiksme.

KAUNO KOLEGIJOS
KRAŠTOTVARKOS FAKULTETAS

ĮVERTINTA__________

(parašas) (vardas, pavardė)


II kom A grupės studenčių
Daivos Jackūnaitės, Irmos Dumbliauskaitės
Ingos Laugalytės, Giedrės Ambraziūnaitės


Mastaičiai,
2002 gegužės 11
TURINYS

Įvadas3
1.Kainos esmė ir funkcijos4
2 .Rinkos struktūra ir kaina. Kainų diskriminacija5
3. Kainodaros veiksnių sistema5
4. Kainų politika ir tikslai7
4.1 Kainų politikos esmė ir tikslai7
4.2 Kainų politikos rūšys8
4.3 Kainų politikos priemonės9
4.4 Kainodaros organizavimas10
5. Gamybos kaštai ir kainodara10
5.1 Kaštų esmė ir klasifikacija10
5.2 Sąnaudų kalkuliavimo principai11
5.3 Kaštai ir pradinės kainos kalkuliavimas11
6. Kainodaros metodai12
7. Kontaktinė kainodara13
8. Kainodaros strategija14
8.1 Kainų politikos reikšmė, rengiant kainodaros sistemą14
8.2 Kainos ir firmos reputacija14
8.3 Sprendimų priėmimas dėl kainų15
9. Kainų prognozavimo metodai15
10. Valstybinis kainų reguliavimas16
Išvados18
Literatūra19

Įvadas

Rinkos sąlygomis kainų teorijos ir praktikos plėtojimo klausimai itin svarbūs. Kainodaros problemos ekonomikoje visada buvo gana sudėtingos ir nepakankamai ištirtos, o kainos – labai svarbus socialinių ir ekonominių santykių elementas. Per jas reguliuojamas visas gamybos ir prekybos procesas. Kainoms būdingos apskaitos, agregavimo, kontrolės, mokėjimų ir pajamų susidarymo, išteklių paskirstymo funkcijos. Jos yra svarbi įvairių ekonominės sistemos subjektų skatinimo...